ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πάνω από 1,5 δισ. προσδοκά η ΔΕΗ από πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Πάνω από 1,5 δισ. προσδοκά η ΔΕΗ από πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ

Εσοδα πάνω από 1,5 δισ. ευρώ αναμένει η ΔΕΗ από την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ με βάση την αποτίμηση της περιουσιακής βάσης της εταιρείας, που ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή της Grant Thornton. Η περιουσιακή βάση του ΔΕΔΔΗΕ αποτιμήθηκε στα 2,95 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη αποτίμηση για το 49% ανέρχεται σε 1,445 δισ. ευρώ, ποσό που η ΔΕΗ εμφανίζεται να θέτει ως κατώφλι για το τίμημα που θα εισπράξει μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην οποία ανταποκρίθηκαν σε πρώτη φάση (μη δεσμευτική) 11 επενδυτικά σχήματα.

Η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των συμμετεχόντων και θα ανακοινώσει σε διάστημα περίπου ενός μήνα αυτούς που πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης και θα περάσουν στην επόμενη φάση των δεσμευτικών προσφορών. Οι επενδυτές που θα προκριθούν θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room με τα οικονομικοτεχνικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Η μεταφορά των παγίων, ωστόσο, που σήμερα ανήκουν στη ΔΕΗ, δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από την ανάδειξη πλειοδότη και την υπογραφή συμφωνίας για την είσοδό του στο 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Αντιθέτως, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η μεταφορά των παγίων θα αποτελέσει δεσμευτικό όρο της συμφωνίας που η ΔΕΗ θα υπογράψει με τον επενδυτή που θα αναδείξει ο διαγωνισμός. Ο επενδυτής δηλαδή θα γνωρίζει από πριν τα ακριβή πάγια που θα μεταφερθούν στον ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ, μέσω της συμφωνίας μεταβίβασης του 49%, θα αναλάβει δέσμευση για τη μεταφορά της κυριότητάς τους σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η ολοκλήρωση της μεταφοράς των παγίων θα αποτελεί επίσης με όρο της συμφωνίας προαπαιτούμενο για την καταβολή του τιμήματος. 

Η ΔΕΗ επιδιώκει την καθυστέρηση της μεταφοράς των παγίων για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι οι επιπτώσεις στη ρευστότητα αφού η ΔΕΗ ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ΔΕΔΔΗΕ κάθε χρόνο και στην περίπτωση που τα μεταφέρει φέτος θα περιοριστεί μόνο στην είσπραξη μερίσματος την επόμενη χρονιά. Ο δεύτερος συνδέεται με την πιθανότητα αποτυχίας του διαγωνισμού και της δυνατότητας σε μια τέτοια εξέλιξη να παραμείνει το περιουσιακό στοιχείο του ΔΕΔΔΗΕ στην κυριότητά της, καθώς συμβάλλει στα EBITDA της ΔΕΗ με περίπου 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Τα δίκτυα

Η ΔΕΗ δεν φαίνεται επίσης διατεθειμένη να απολέσει τον πλήρη έλεγχο των δικτύων. Εχει κάνει ξεκάθαρο μέσω των συμβούλων ιδιωτικοποίησης στους επενδυτές ότι θα δοθούν μόνο ισχυρά δικαιώματα μειοψηφίας. Για παράδειγμα, το μάνατζμεντ που και μετά την ιδιωτικοποίηση θα ασκεί η ΔΕΗ, θα δεσμεύεται για συγκεκριμένο μπίζνες πλαν και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ ο επενδυτής θα έχει δικαίωμα βέτο για έργα από κάποιο ύψος και πάνω.

Επιπλέον, οι δύο πλευρές (παλαιός και νέος μέτοχος) θα «κλειδώσουν» από πριν μια διαδικασία για την τοποθέτηση προσώπων σε κρίσιμες θέσεις της διοίκησης όταν κάποιος αποχωρήσει. Η διαδικασία αυτή θα εγγυάται ουσιαστικά στον επενδυτή ότι η αντικατάσταση θα γίνει με τεχνοκρατικά και όχι άλλους είδους κριτήρια, όπως για παράδειγμα κομματικά, δεδομένου ότι η ΔΕΗ ελέγχεται από το Δημόσιο.

Προς έκδοση ομολόγου 500 εκατ.

Θέμα ημερών είναι η έκδοση ομολόγου ύψους κοντά στα 500 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ, η οποία διερευνά από τον περασμένο Οκτώβριο την αγορά και φαίνεται ότι έχει καταλήξει με τις τράπεζες ότι ήρθε η στιγμή για να το επιχειρήσει. Πρόκειται για ομόλογο με ρήτρα αειφορίας, ένα Sustainability-Linked Bond (SLB), όπως ονομάζεται, δηλαδή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο πιο σύνθετο από τα πράσινα ομόλογα, καθώς συνδέεται με τις μελλοντικές επιδόσεις του εκάστοτε εκδότη. Μέσω της έκδοσης αυτής, η ΔΕΗ θα δεσμεύεται έναντι των επενδυτών για τη μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος. Με την έκδοση αυτή η ΔΕΗ ουσιαστικά χτίζει θέση για μελλοντική φθηνή πρόσβαση στις αγορές. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία πανευρωπαϊκά, ίσως και διεθνώς, με αξιολόγηση που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα και προχωράει σε έκδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας ομολόγου.