ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες επενδύσεις για το 2021 σχεδιάζει η Briq

Νέες επενδύσεις για το 2021 σχεδιάζει η Briq

Την αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Briq Properties σε 150 εκατ. ευρώ έχει θέσει ως στόχο για το 2021 η διοίκηση της εισηγμένης. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εκπονήσει ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο θα επικεντρωθεί στους τομείς των logistics, των κτιρίων γραφείων κι ενδεχομένως και των ξενοδοχείων, εφόσον προκύψουν επενδυτικές ευκαιρίες.

Οπως αναφέρει στην «Κ» η κ. Αννα Αποστολίδου, «πλέον έχουμε επενδύσει το σύνολο των κεφαλαίων που αντλήσαμε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που υλοποιήσαμε τους τελευταίους μήνες του 2019, και το 2020, παρά την πανδημία, κατορθώσαμε να αυξήσουμε την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Briq κατά 70%, από τα 60 εκατ. ευρώ σε 102 εκατ. ευρώ». Για το 2021 η εταιρεία αναμένεται να στραφεί σε τραπεζικό δανεισμό, αυξάνοντας τη μόχλευση κεφαλαίων, καθώς διαθέτει σημαντικό περιθώριο. Εκτιμάται ότι θα αναζητηθούν κεφάλαια της τάξεως των 40 εκατ. ευρώ. Το 2020 η Briq ολοκλήρωσε επενδύσεις συνολικού ύψους 41,1 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων απέκτησε έξι νέα ακίνητα αντί 10 εκατ. ευρώ, ενώ 23,9 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για την απόκτηση του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Sarmed Warehouses, συμφερόντων Σαραντίτη. Η εν λόγω εταιρεία είναι κάτοχος αποθηκευτικών εγκαταστάσεων 58.641 τ.μ. στην περιοχή της Μάνδρας στην Ελευσίνα, που αποτελεί το μεγαλύτερο εν λειτουργία ενιαίο συγκρότημα αποθηκών στην Ελλάδα. Το υπόλοιπο 20% παραμένει στην κατοχή του κ. Ιωάννη Σαραντίτη. Σημειωτέον ότι οι εν λόγω αποθήκες έχουν μισθωθεί για τα επόμενα 10 χρόνια στην εταιρεία Sarmed Logistics του κ. Σαραντίτη.

Παράλληλα η Briq συνεχίζει και το πρόγραμμα ανάπτυξης αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, επίσης στην περιοχή του Ασπροπύργου. Συνολικά η εισηγμένη εταιρεία προχωράει στην κατασκευή αποθηκών συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.μ., επενδύοντας 20 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, μέχρι το προσεχές φθινόπωρο θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για την κατασκευή κτιρίου logistics επιφάνειας 20.764 τ.μ. Για τον σκοπό αυτό είχε αποκτηθεί πέρυσι τον Ιούνιο οικόπεδο 57,5 στρεμμάτων αντί 3,45 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 14 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, σε όμορη έκταση 27,4 στρεμμάτων, η Briq δρομολογεί την κατασκευή ενός ακόμα συγκροτήματος logistics επιφάνειας 10.000 τ.μ., με το συνολικό ύψος της επένδυσης να εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 8 εκατ. ευρώ.