Χωρίς φόρο εισοδήματα του 2020
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Χωρίς φόρο εισοδήματα του 2020

choris-foro-eisodimata-toy-2020-561283507

Απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, επιδόματα, εισοδηματικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις ενοικίων, καθώς και όλες οι επιστρεπτέες προκαταβολές που χορηγήθηκαν σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εργαζομένους και ελευθέρους επαγγελματίες και υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ. Οπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, οι εφορίες δεν θα λάβουν υπόψη τους τα εισοδήματα που χορηγήθηκαν στους φορολογουμένους και στις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου δεν θα φορολογηθούν. Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα δουν τα εισοδήματα που έλαβαν ως οικονομική ενίσχυση να είναι προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) που θα υποβάλουν φέτος, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, δεν συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, απαλλάσσονται του φόρου οι επιστρεπτέες προκαταβολές 1 έως 5 συνολικού ύψους 6,7 δισ. ευρώ. Επίσης απαλλάσσονται: αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις ύψους 494 εκατ. ευρώ, οι παρατάσεις επιδομάτων ανεργίας ύψους 1 δισ. ευρώ, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για εργαζομένους, οι οποίες ανήλθαν σε 2,9 δισ. ευρώ, καθώς και οι αποζημιώσεις ενοικίων, οι οποίες έφθασαν τα 84 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, με την οποία δίνονται οδηγίες για τον τύπο και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών που θα πρέπει να αποστείλουν οι εργοδότες και οι φορείς του Δημοσίου έως τις 29 Μαρτίου 2021, απαλλάσσονται από τον φόρο 15 κατηγορίες εισοδημάτων, με τις περισσότερες να συνδέονται με τα οικονομικά μέτρα στήριξης:

1. Οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 534 ευρώ ή των 800 ευρώ που έλαβαν πάνω από 1,5 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

2. Τα ποσά για την κάλυψη από το κράτος του 60% των απωλειών στις αποδοχές των εργαζομένων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Συν-Εργασία».

3. Οι ενισχύσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και η αμοιβή ιδιωτών ιατρών, με έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών, που συνεργάζονται με δημόσια νοσοκομεία, οι οποίες δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Οι αποζημιώσεις σε ειδικές κατηγορίες όπως οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί και επιστήμονες. 

5. Οι ενισχύσεις σε ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα εξαιτίας της μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης της COVID-19.

6. Το επίδομα κατάρτισης μέσω του ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης σε επιστήμονες πληττόμενους από την COVID-19 και η οποία δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

7. Η εφάπαξ ενίσχυση στους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ, καθώς και στους οικονομολόγους και γεωτεχνικούς που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ και η οποία δεν προσμετρείται στο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

8. Η έκτακτη αποζημίωση στους εποχικά εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

9. Οι αμοιβές σε μισθωτούς που αφορούν αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης, ημερήσια αποζημίωση, αποζημίωση εξόδων κίνησης και επίδομα βιβλιοθήκης.

10. Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από το κράτος στους ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» κατά 40% ενοίκια και οι οποίες ανέρχονται στο 50% των απωλειών.

11. Τα ποσά των ενισχύσεων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.

12. Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία, η μηναία σύνταξη σε ανασφάλιστους υπερήλικες, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το επίδομα στέγασης, οι παροχές και οι υπηρεσίες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, το επίδομα στεγαστικής συνδρομής για ανασφάλιστους υπερήλικες, η εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών, το επίδομα ομογενών προσφύγων, οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές κ.ά.

13. Τα επιδόματα τακτικής ανεργίας και μακροχρόνια ανέργων, το ειδικό εποχικό βοήθημα, ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη του επιδόματος ανεργίας εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

14. Το επίδομα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων, το οποίο δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

15. Οι αποζημιώσεις απόλυσης έως 60.000 ευρώ.