ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τέσσερις προσφορές για κόκκινα δάνεια 6,1 δισ. της Εθνικής

Τέσσερις προσφορές για κόκκινα δάνεια 6,1 δισ. της Εθνικής

Τέσσερα επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier της Εθνικής Τράπεζας, δηλαδή την πώληση κόκκινων δανείων αξίας 6,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress με την Bain Capital και την doValue ως servicer που θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτά τα δάνεια, την Pimco με την Quant ως servicer, τη σουηδική Intrum και το αμερικανικό fund Davidson Kempner από κοινού με την Cepal, την οποία εξαγόρασε πρόσφατα από την Alpha Bank.

Η τιτλοποίηση της Εθνικής διαφέρει σημαντικά από τις τιτλοποιήσεις των υπόλοιπων τραπεζών, καθώς δεν συνδυάζεται με τη μεταβίβαση εταιρείας διαχείρισης κόκκινων, όπως συνέβη στην περίπτωση της Eurobank, που μεταβίβασε στον ιταλικό όμιλο doValue την FPS (μετονομάστηκε στη συνέχεια σε doValue Greece), και στην περίπτωση της Alpha Bank, η οποία στο πλαίσιο της συναλλαγής μεταβίβασε στην Davidson Kempner την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Cepal. Οι συναλλαγές αυτές συνοδεύθηκαν από το μοντέλο carve out, δηλαδή τη μεταφορά του προσωπικού που απασχολούνταν στις διευθύνσεις καθυστερήσεων των τραπεζών προς τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο και τη μείωση του προσωπικού. Αντίστοιχο μοντέλο ακολούθησε και η Τράπεζα Πειραιώς, μεταφέροντας το προσωπικό από τη μονάδα καθυστερήσεων της τράπεζας στον σουηδικό όμιλο Intrum μέσω της δημιουργίας ξεχωριστής εταιρείας, που ονομάστηκε Intrum Hellas. Στην περίπτωση της Εθνικής, η οποία δεν διαθέτει εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, η τιτλοποίηση θα συνοδευτεί με την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου στην εταιρεία που θα επιλέξει ο αγοραστής και έτσι η μάχη θα δοθεί κυρίως σε επίπεδο servicer. 

Στο χαρτοφυλάκιο Frontier περιλαμβάνονται 190.000 δάνεια που προέρχονται από 80.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.

Η Εθνική Τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την παροχή εγγύησης από το Δημόσιο για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) συνολικής αξίας έως 3,3 δισ. ευρώ και το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes). Μέσω της τιτλοποίησης η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς θα μειώσει κατά 60% το στοκ των κόκκινων δανείων και κατά 80% το στοκ των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία των κόκκινων δανείων.