ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους

Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους

Εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων μεταφέρεται η διαδικασία της εξυγίανσης μιας επιχείρησης στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαρτίου.

Οπως προβλέπει ο νέος νόμος, η συμφωνία μεταξύ της επιχείρησης και των πιστωτών για το σχέδιο αναδιάρθρωσης, που θα οδηγεί στην εξυγίανση της επιχείρησης, θα συνομολογείται ηλεκτρονικά από τα ενδιαφερόμενα μέρη και έπειτα από πρόταση του ειδικού εμπειρογνώμονα, που θα αναλαμβάνει τη σύνταξη του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Ετσι, ο ρόλος του δικαστηρίου περιορίζεται στην επικύρωση της συμφωνίας σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τον προηγούμενο πτωχευτικό νόμο, όπου η δικαστική συνδρομή προβλεπόταν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας εξυγίανσης.

Η διαδικασία της εξυγίανσης αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία, στοχεύει δηλαδή στη ρύθμιση των οφειλών και στην αποτροπή της εκκαθάρισης μιας επιχείρησης ή στη ρευστοποίηση της περιουσίας του φυσικού προσώπου. Προϋπόθεση είναι η μη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών, δηλαδή τράπεζες και προμηθευτές να μην εισπράξουν λιγότερα από αυτά που θα εισέπρατταν σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και ρευστοποίησης της περιουσίας του. Στη διαδικασία της εξυγίανσης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες – επιτηδευματίες), ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, που είναι τα εξής:

• Κατάρτιση έκθεσης από εμπειρογνώμονα και σχεδίου συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών.

Η συγκεκριμένη έκθεση θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων, το προφίλ του οφειλέτη, την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τις οφειλές του ανά κατηγορία πιστωτή, την επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου, την οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, τη διενέργεια ελέγχων – εξακριβώσεων, τις εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης των οφειλών της επιχείρησης και τις βασικές αρχές προτεινόμενης συμφωνίας εξυγίανσης.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, όλοι οι εγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες είναι διαθέσιμοι στο ειδικό μητρώο εμπειρογνωμόνων αναδιάρθρωσης οφειλών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών, από το οποίο οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν εμπειρογνώμονα για την έναρξη της διαδικασίας της εξυγίανσης. Το μητρώο τέθηκε σε λειτουργία στις 15 Φεβρουαρίου και σε αυτό μπορούν να εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν εξειδικευμένη χρηματοοικονομική εμπειρία σε αναδιαρθρώσεις οφειλών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομολόγων, λογιστών – φοροτεχνικών Α΄ τάξης και ορκωτών ελεγκτών.

• Αξιολόγηση της έκθεσης εμπειρογνώμονα και ψήφιση του σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης από τους πιστωτές.

Η ψηφοφορία θα διενεργείται ηλεκτρονικά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυγίανσης, μέσω της οποίας θα παρέχεται η βεβαίωση των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία θεωρείται επιτυχής, εφόσον ψηφίσει υπέρ αυτής η πλειοψηφία των πιστωτών. Συγκεκριμένα, για την επικύρωσή της απαιτείται η συναίνεση δύο κατηγοριών πιστωτών, δηλαδή αυτών που έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και των υπολοίπων πιστωτών, σε ποσοστό 50% της κάθε κατηγορίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυγίανσης θα είναι προσβάσιμη από τις 15 Απριλίου μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και της ενιαίας πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Μέχρι τότε, οι πιστωτές μπορούν να προβαίνουν σε υπογραφή της συμφωνίας, έτσι ώστε να εκδηλώνουν τη θετική τους ψήφο.

• Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης από το δικαστήριο.

Στην περίπτωση υπερψήφισης της συμφωνίας εξυγίανσης από την πλειοψηφία των πιστωτών, ο οφειλέτης ή οι πιστωτές θα υποβάλλουν αίτηση στο δικαστήριο για την επικύρωσή της. Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο παρέχεται αυτοδικαίως αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών από όλους τους πιστωτές. Η δικαστική επικύρωση της συμφωνίας την καθιστά δεσμευτική προς όλους τους πιστωτές, ακόμη και αυτούς που την καταψήφισαν.

Σημειώνεται ότι αν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει μη αναστρέψιμα προβλήματα βιωσιμότητας, και δεν μπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες της εξυγίανσης, τότε από την 1η Μαρτίου 2021 έχει τεθεί σε ισχύ και η δυνατότητα να ακολουθήσει τη διαδικασία της πτώχευσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, μέσω της οποίας παρέχεται η πλήρης διαγραφή όλων των οφειλών, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση της περιουσίας της.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διοικούντες των επιχειρήσεων θα μπορούν να απαλλάσσονται από τα χρέη τους, εφόσον δεν έδρασαν με δόλο. Η διαδικασία για την απαλλαγή οφειλών υλοποιείται μέσω αίτησης στο δικαστήριο, εφόσον η επιχείρηση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

– Κύκλος εργασιών άνω των 700.000 ευρώ.
– Περιουσία άνω των 350.000 ευρώ.
– Αριθμός εργαζομένων πλέον των 10.