Κίνητρα στις επιχειρήσεις για διαφημιστικές δαπάνες

Κίνητρα στις επιχειρήσεις για διαφημιστικές δαπάνες

2' 54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Με τον νόμο 4728/2020 θεσπίστηκαν σημαντικά φορολογικά κίνητρα προκειμένου οι επιχειρήσεις να πραγματοποιούν δαπάνες διαφήμισης, ώστε να τονωθεί η κατανάλωση και να ενισχυθεί το εμπόριο. Συγκεκριμένα, για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021 οι επιχειρήσεις μπορούν υπό προϋποθέσεις να εκπίπτουν φορολογικά τις διαφημιστικές τους δαπάνες προσαυξημένες κατά ποσοστό 100% και 60%, αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, οι διαφημιστικές δαπάνες που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Την ανάρτηση διαφημιστικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση.

β) Την αγορά χρόνου ή χώρου με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφος, Τύπος, Διαδίκτυο και υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και λοιπά ψηφιακά μέσα).

Επισημαίνεται ότι η διαφημιστική δαπάνη εκπίπτει αποκλειστικά κατά το μέρος που αφορά στο κόστος διαφήμισης των ως άνω περιπτώσεων. 
Λοιπές δαπάνες διαφήμισης ή τυχόν παρεπόμενες δαπάνες ή αμοιβές για υπηρεσίες που παρέχονται προς τις διαφημιζόμενες επιχειρήσεις δεν εμπίπτουν στις υπόψη διατάξεις. Σε περίπτωση που από τα σχετικά λογιστικά στοιχεία δεν προκύπτει σαφώς το ποσό που αναλογεί στη διαφημιστική δαπάνη του άρθρου αυτού, ο φορολογούμενος οφείλει να τεκμηριώσει με κάθε πρόσφορο μέσο το ποσό της διαφημιστικής δαπάνης που εμπίπτει στη διάταξη αυτή.

Ειδικά, όσον αφορά τις διαφημίσεις που γίνονται μέσω Διαδικτύου, προκειμένου η σχετική δαπάνη να εκπέσει προσαυξημένη, πρέπει η επιχείρηση που προβάλλει τη διαφήμιση να είναι εγγεγραμμένη στο «Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης». Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αναφέρεται στις επιχειρήσεις που εντέλει μεταδίδουν ή καταχωρίζουν τη διαφήμιση και όχι σε τυχόν επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ του διαφημιζόμενου και των υπόψη επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα διαφημιστές ή διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οφείλονται τέλη διαφήμισης υπέρ ΟΤΑ (2%), αυτά πρέπει να αποδίδονται εμπρόθεσμα προκειμένου ο διαφημιζόμενος να μπορεί να επωφεληθεί από το φορολογικό κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης.

Φορολογικό έτος 2020

Για το φορολογικό έτος 2020, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπέσουν φορολογικά τη διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιούν προσαυξημένη κατά ποσοστό 100% (συνολική έκπτωση 200%), εφόσον το ύψος της δαπάνης αυτής είναι ίσο, κατ’ ελάχιστον, με τη διαφημιστική δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου).

Για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, διατηρούν το δικαίωμα της προσαυξημένης έκπτωσης της διαφημιστικής δαπάνης κατά 100%, ακόμα και αν αυτή μειωθεί μέχρι 30% σε σχέση με το 2019.

Φορολογικό έτος 2021

Για το φορολογικό έτος 2021, η διαφημιστική δαπάνη θα εκπίπτει φορολογικά προσαυξημένη κατά 60% (συνολική έκπτωση 160%), εφόσον το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη του 2019.

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω προϋποθέσεις εξετάζονται μεμονωμένα και εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε έτος, προκειμένου οι δαπάνες να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά το έτος πραγματοποίησής τους. Επομένως, εάν μια επιχείρηση πληροί τις υπόψη προϋποθέσεις σε ένα εκ των δύο ετών, δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες στο έτος αυτό, ανεξάρτητα εάν στο άλλο έτος δεν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση.

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των υπόψη δαπανών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών.

Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση των ως άνω ποσοστών, αυτές μεταφέρονται για να συμψηφισθούν με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη.

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
 
* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της AS network (www.asnetwork.gr).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή