Κρίσιμη Τετάρτη για το μέλλον της Folli Follie

Κρίσιμη Τετάρτη για το μέλλον της Folli Follie

2' 19" χρόνος ανάγνωσης

Τη συμφωνία εξυγίανσης, που συζητήθηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, καλείται να εγκρίνει την επόμενη Τετάρτη η γενική συνέλευση μετόχων της Folli Follie. Παρότι πρόκειται για μια συνήθως τυπική διαδικασία, τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο εάν ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, Δημήτρης Κουτσολιούτσος, θα καταψηφίσει την έγκριση της εξυγιαντικής διαδικασίας βάσει των άρθρων 99 και 106δ του πτωχευτικού κώδικα. 

Η γνωστή στους νομικούς ως μετοχική κωλυσιεργία, όταν δηλαδή ένας ή περισσότεροι μέτοχοι παρεμποδίζουν τη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων, είναι ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σε επίπεδο γενικής συνέλευσης, η διαδικασία εξυγίανσης μιας εταιρείας. Στην περίπτωση όμως της Folli Follie, το ενδεχόμενο αυτό εμφανίζεται ισχυρό δεδομένου ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, που έχει προφυλακιστεί, έχει ζητήσει την απόρριψη της αίτησης εξυγίανσης κατά την πρόσφατη συζήτησή της από το δικαστήριο. Ωστόσο, όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι, ο σκόπελος αυτός ξεπερνιέται εύκολα μέσω του θεσμού του ειδικού εντολοδόχου, που διαθέτει την εξουσία να ασκήσει το δικαίωμα παράστασης και ψήφου των μετόχων ή εταίρων του οφειλέτη που δεν συναινούν με τη λήψη της απόφασης για έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης. Υποκαθιστά δηλαδή τον μέτοχο που αρνείται να συναινέσει, υπό την προϋπόθεση ότι η διοίκηση της υπό εξυγίανση εταιρείας θα λάβει ασφαλιστικά μέτρα για την τοποθέτηση του εντολοδόχου. Κι αυτό με το σκεπτικό ότι η άρνηση του μετόχου θεωρείται καταχρηστική, επειδή χωρίς την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης ο οφειλέτης θα πτωχεύσει.

Η συμφωνία εξυγίανσης της Folli Follie αποτελεί το «τελευταίο μίλι» στην πορεία για την αναδιάρθρωση της εταιρείας υπό τη διοίκηση που διόρισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Φεβρουάριο του 2020. Το 546 σελίδων κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, που δημοσιοποίησε η εταιρεία πρόσφατα, ενόψει της γενικής συνέλευσης της Τετάρτης, και αποκάλυψε η «Κ» στα τέλη Ιανουαρίου, προβλέπει ότι η εταιρεία θα αποδώσει το 32% των συνολικών χρεών της, ενώ υπολογίζεται ότι ποσό της τάξεως των 349 εκατ. ευρώ (68% των υποχρεώσεων) θα διαγραφεί. Λόγω εξάλλου του μεγάλου «κουρέματος», οι ομολογιούχοι θα αποκτήσουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Folli Follie στις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν. Στον αντίποδα, οφειλές ύψους 15,8 εκατ. ευρώ προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς και εργαζομένους (ενέγγυοι πιστωτές) εξοφλούνται πλήρως.

Επίσης, η συμφωνία προβλέπει ότι οι ομολογιούχοι δανειστές (συμβαλλόμενοι πιστωτές), που εκπροσωπούν το 96,29% του συνόλου των υποχρεώσεων, θα λάβουν μετοχές και ομολογίες της νέας Folli Follie, ύψους 60 εκατ. ευρώ. Οπως και ότι θα μεταβιβαστούν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις σε δύο νέες εταιρείες (OpsCo, AssetsCo), που υπόκεινται στο δίκαιο του Λουξεμβούργου, κατ’ απαίτηση των ομολογιούχων, με στόχο η αναδιάρθρωση να προχωρήσει γρηγορότερα. 

Αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας αποτελεί και η ενδιάμεση χρηματοδότηση από το fund Arena Investors, ύψους 13 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει λάβει η εταιρεία. Για φέτος, η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει έσοδα 84 εκατ. ευρώ και ζημίες 20 εκατ. ευρώ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα «γυρίσουν» σε κέρδη 115 εκατ. ευρώ το 2022.