ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υφεση 9,5% σε ετήσια βάση το α΄ τρίμηνο αναμένει η Εθνική

Υφεση 9,5% σε ετήσια βάση το α΄ τρίμηνο αναμένει η Εθνική

Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 9,5% σε ετήσια βάση προβλέπει η Εθνική για το πρώτο τρίμηνο φέτος, ενώ για τα υπόλοιπα 3 τρίμηνα του έτους εκτιμά ετήσιο ρυθμό υψηλότερο του 10%, με τον μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 4,7% για το σύνολο του 2021.

Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας (επικεφαλής οικονομολόγος Νίκος Μαγγίνας), με  αφορμή τα στοιχεία του ΑΕΠ του τετάρτου τριμήνου της ΕΛΣΤΑΤ της περασμένης Παρασκευής, δημοσίευσε χθες ανάλυση για τους καταλύτες της ανάκαμψης το 2021. Οι καταλύτες αυτοί είναι οι εξής:

1. Η δημοσιονομική ώθηση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το 2020 τα δημοσιονομικά μέτρα περιόρισαν την ύφεση κατά 6% του ΑΕΠ τουλάχιστον. Με άλλα λόγια, η ύφεση θα ήταν 14% τουλάχιστον χωρίς τα μέτρα. Η συνολική αμοιβή της εργασίας μειώθηκε μόνο κατά 0,8% ετησίως, η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης συγκρατήθηκε στο -4,7%, ενώ αυξήθηκε και η αποταμίευση. Ιδιαίτερα κρίσιμος αποδείχθηκε ο ρόλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Υπολογίζεται ότι από τα 5,5 δισ. ευρώ το 2020, η επιστρεπτέα θα φτάσει στα 9 δισ. ευρώ φέτος. Συνολικά, τα δημοσιονομικά μέτρα το 2021 υπολογίζεται να δώσουν ώθηση στο ΑΕΠ 1,4%.

2. Η ενεργοποίηση της αδρανούς ζήτησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών της τράπεζας, πάνω από τα 2/3 της αύξησης (κατά 10,6 δισ. ευρώ) των εταιρικών καταθέσεων το 2020 οφείλονται στην επιτάχυνση του τραπεζικού δανεισμού και στις επιστρεπτέες προκαταβολές. Εκτιμάται ότι σχεδόν 6 δισ. ευρώ από τον δανεισμό αυτό του 2020 μπορούν να μετατραπούν σε νέα οικονομική δραστηριότητα, συνεισφέροντας πάνω από 1,5 ποσοστιαία μονάδα στην αύξηση του ΑΕΠ. Η αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 10 δισ. ευρώ μπορεί να συμβάλει σε περαιτέρω αύξηση του ΑΕΠ, όταν η αβεβαιότητα αρθεί.

3. Ο τουρισμός. Αναμένεται αύξηση των εσόδων κατά 80% ετησίως ή κατά 3,4 δισ. ευρώ έναντι του 2020, συνεισφέροντας κατά πάνω από 1,8 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ. Η παραδοχή είναι ότι το 70% του πληθυσμού της Ε.Ε. θα έχει εμβολιαστεί ώς το τέλος Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το ενδεχόμενο τριψήφιας αύξησης δεν είναι αμελητέο, ωστόσο οι ενδείξεις θα καθυστερήσουν να φανούν.