Πάνω από 2 δισ. ευρώ ο τζίρος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Πάνω από 2 δισ. ευρώ ο τζίρος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

2' 14" χρόνος ανάγνωσης

Οριακή υποχώρηση σε ποσοστό 0,8%, παρά τις υφεσιακές συνθήκες, εμφάνισε ο κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά τη χρήση του 2020, με τις επιδόσεις να είναι ιδιαίτερα καλές κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, όπως αναφέρουν στελέχη της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, τα εργοστάσια της εταιρείας συνέχισαν τη λειτουργία τους, ενώ η περάτωση της έρευνας για τις εισαγωγές αλουμινίου της εταιρείας από τις ΗΠΑ, χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ, ευνοεί τα μεγέθη της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.

Ειδικότερα, κατά τη χρήση του 2020 η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών της τάξεως των 2,03 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η οριακή υποχώρησή τους σε ποσοστό 0,8% αποδίδεται στη σημαντική πτώση των όγκων πωλήσεων προς την αυτοκινητοβιομηχανία και των μεταφορών προϊόντων αλουμινίου κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης λόγω πανδημίας. Ωστόσο, η υποχώρηση αυτή αντισταθμίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος από την αύξηση των πωλήσεων του κλάδου αλουμινίου στις βιομηχανίες συσκευασίας τροφίμων και φαρμάκων, τομείς που αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί απέναντι στις αντίξοες συνθήκες. Οπως και στη θετική πορεία στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων χαλκού, παρά τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (adjusted EBITDA) άγγιξαν τα 136 εκατ. ευρώ έναντι 140 εκατ. ευρώ το 2019. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εν λόγω μείωση «κρίνεται ως μια εξαιρετικά επιτυχής επίδοση, που δικαιολογεί απόλυτα τις στρατηγικές επιλογές της παραγωγικής ευελιξίας και της διασποράς του ρίσκου τόσο σε προϊόντα όσο και σε αγορές».

Τα ενοποιημένα μεικτά κέρδη, που επηρεάστηκαν και από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων, ανήλθαν σε 135 εκατ. ευρώ έναντι 145,1 εκατ. ευρώ το 2019. Κι αυτό επειδή το λογιστικό αποτέλεσμα μετάλλου διαμορφώθηκε σε ζημία 9 εκατ. ευρώ, έχοντας επηρεαστεί κυρίως από την πτωτική πορεία της χρηματιστηριακής τιμής του αλουμινίου, έναντι ζημίας 2,1 εκατ. ευρώ το 2019. Από την πτώση αυτή επηρεάστηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 121,6 εκατ. ευρώ έναντι 137,4 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, λόγω και της επίδρασης των επιπλέον δαπανών, ύψους 4 εκατ. ευρώ, για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 29,5 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2019, ενώ η μείωση της κερδοφορίας (πριν και μετά από φόρους) οφείλεται κυρίως στα μειωμένα αποτελέσματα μετάλλου, στη σχετικά μικρή πτώση των όγκων πωλήσεων και στα έκτακτα έξοδα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 28,5 εκατ. ευρώ ή 0,0758 ευρώ ανά μετοχή έναντι 41,3 εκατ. ευρώ ή 0,1101 ευρώ ανά μετοχή το 2019.

Το 2020 η εταιρεία επένδυσε 94,9 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του νέου θερμού ελάστρου, και έχει ξεκινήσει το επόμενο διετές στάδιο του προγράμματος, ύψους 100 εκατ. ευρώ.