ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία ΑΔΜΗΕ με Sunlight στον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας

Συνεργασία ΑΔΜΗΕ με Sunlight στον κλάδο αποθήκευσης ενέργειας

Σε στρατηγική συνεργασία για το μέλλον της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα προχώρησαν ο ΑΔΜΗΕ και η Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την εγκατάσταση πιλοτικού σταθμού αποθήκευσης στον υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Θήβα. Εναν ακόμη πιλοτικό σταθμό αποθήκευσης κατασκευάζει ο ΑΔΜΗΕ στον υποσταθμό της Νάξου.

Με συνολική ισχύ της τάξης των 20 MW και αποθηκευτική χωρητικότητα της τάξης των 20 MWh, o πιλοτικός σταθμός της Θήβας έχει σκοπό την αναβάθμιση της ικανότητας του συστήματος μεταφοράς σε τοπικό επίπεδο και την αύξηση της χωρητικότητάς του για την ένταξη νέων σταθμών ΑΠΕ χωρίς να απαιτείται η κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 150 kV. Ως τοποθεσία εγκατάστασης της πιλοτικής μονάδας επιλέχθηκε ο υποσταθμός υψηλής τάσης της Θήβας, δεδομένου ότι η περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας χαρακτηρίζεται από μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ, τόσο θερμικών μονάδων όσο και μονάδων ΑΠΕ.

Οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αναδείξει τον κομβικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα συστήματα αποθήκευσης, καθώς η ένταξή τους στο ηλεκτρικό σύστημα προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε επίπεδο λειτουργίας συστήματος και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η λύση της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει αξιοποιηθεί διεθνώς από μεγάλο αριθμό διαχειριστών, με στόχο την κάλυψη αναγκών αύξησης της μεταφορικής ικανότητας των συστημάτων στις χώρες τους. «Με τα δύο έργα αποθήκευσης ενέργειας που υλοποιεί πιλοτικά ο ΑΔΜΗΕ στη Νάξο και στη Θήβα, φιλοδοξούμε να συμβάλουμε έμπρακτα στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο ενεργειακό μείγμα που θα αξιοποιεί στον μέγιστο βαθμό τις στοχαστικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποθηκευτικοί σταθμοί μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο στο σύστημα μεταφοράς, καθώς συμβάλλουν στην ευελιξία και αποδοτικότερη εκμετάλλευση του συστήματος ιδιαίτερα σε συνθήκες υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Από την πλευρά της Sunlight, ο διευθύνων σύμβουλος Λάμπρος Μπίσαλας τόνισε ότι το έργο συνάδει με την κεντρική στρατηγική της εταιρείας να διαδραματίσει ρόλο στην αποθήκευση και διαχείριση ενέργειας και να στηρίξει τις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, ώστε να χρησιμοποιήσουν περισσότερη πράσινη ενέργεια. «Με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες και απαντώντας στις αυξημένες ανάγκες της χώρας και των πελατών μας σε όλο τον κόσμο, διαθέτουμε συστήματα που μπορούν όχι μόνο να παράσχουν αξιόπιστη on-demand ενέργεια αλλά και εξαιρετικά τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η απομακρυσμένη real time διαχείριση και δυνατότητα επισκευής του συστήματος. Τα προηγμένα αυτά συστήματα διαχείρισης καθιστούν τη Sunlight τεχνολογικά πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο», υπογράμμισε ο κ. Μπίσαλας.