Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών

2' 43" χρόνος ανάγνωσης

Στην εκπόνηση μελέτης με στόχο την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο της ανάγκης για περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους, αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Μετά την υλοποίηση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια αλλά και επικουρική ασφάλιση, σωρευτικά, από το 2020 έως σήμερα κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, το σχέδιο της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, όπως αποτυπώνεται στο κείμενο για τις δράσεις του 2021, περιλαμβάνει την εκπόνηση οικονομικής μελέτης ώστε να διερευνηθούν δύο πιθανά σενάρια: αφενός η διατήρηση της μείωσης των εισφορών και μετά το 2021, όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», αφετέρου η διερεύνηση των προοπτικών σωρευτικής μείωσης έως 5 ποσοστιαίων μονάδων μέχρι το 2023. 

Αναλυτικά, στο πολυσέλιδο ετήσιο σχέδιο δράσης του υπουργείου Εργασίας για το 2021 εκτός από την εφαρμογή της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, που οδήγησε σε συνολικό ποσοστό εισφορών της τάξης του 36,66% από 40,56%, περιλαμβάνεται η πρόθεση για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους της μισθωτής εργασίας στη χώρα μας, καθώς έχει διαπιστωθεί πως είναι αρκετά υψηλό.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η μείωσή του μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών αναμένεται να επιδράσει θετικά στην απασχόληση, αυξάνοντας τα κίνητρα για προσλήψεις και μειώνοντας αντίστοιχα τα κίνητρα για αδήλωτη απασχόληση, ενώ τονώνεται και το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών.

Να σημειωθεί ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το 2021 για τον ιδιωτικό τομέα κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, συνυπολογίζοντας και την ήδη εφαρμοσθείσα και μόνιμη μείωση από το β΄ εξάμηνο του 2020 κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, περιορίζει σωρευτικά κατά 3,90 ποσοστιαίες μονάδες τη συνολική επιβάρυνση εργοδοτών και εργαζομένων, περιορίζοντάς την στο 36,66% από 40,56% που ήταν. Μάλιστα, η μείωση των εισφορών που εφαρμόζεται στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, αφορά τις εισφορές υπέρ τρίτων και δεν θίγει τις ανταποδοτικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Αναλυτικά, πλέον, οι εισφορές αφορούν το υποχρεωτικό ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης στο 20%, 7,10% υπέρ υγείας, 6,5% για επικουρική ασφάλιση και 3,06% για ανεργία και άλλους συνεισπραττόμενους κλάδους υπέρ ΟΑΕΔ.

Τι προβλέπεται

Το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης προβλέπει σωρευτική μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 35,56% μέχρι το 2023. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι θα διατηρηθεί ως μόνιμη η μείωση των 3 μονάδων που ισχύει φέτος, και θα υπάρξει σταδιακά και νέα μείωση, κατά 1,1 μονάδα. 

Να σημειωθεί ότι ήδη για το 2022 προβλέπεται μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας (0,50) για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). Πρόκειται για τη σταδιακή αποκλιμάκωση της αύξησης στις εισφορές που είχε επιβάλει ο νόμος Κατρούγκαλου το 2016. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Μάιο του 2022 οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης ανέρχονται σε 6,5%, ενώ από τον Ιούνιο του 2022 οι εν λόγω εισφορές μειώνονται στο 6% και επανέρχονται στο προ του νόμου Κατρούγκαλου επίπεδο.

Συνεπώς, και υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη, για να επιτευχθεί ο στόχος για σωρευτική μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες απαιτείται περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,60 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2023. 

Οι αντοχές

Σε κάθε περίπτωση, όλα θα εξαρτηθούν από τα δημοσιονομικά περιθώρια και τις αντοχές τόσο του κρατικού προϋπολογισμού όσο και του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ, με δεδομένη την υστέρηση εσόδων που έχει προκαλέσει η πανδημία και οι συνέπειές της στην εγχώρια οικονομία.