ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρίτη ΑΜΚ από Premia Properties έως τον Μάιο

Τρίτη ΑΜΚ από Premia Properties έως τον Μάιο

Σε τροχιά ανάπτυξης έχει εισέλθει η Premia Properties (πρώην Pasal Development) μετά την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης και την είσοδο νέου στρατηγικού επενδυτή, της σουηδικής Sterner Stenhus του ομογενούς επιχειρηματία κ. Ηλία Γεωργιάδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του 2020 υπερδιπλασιάστηκε η αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Premia, καθώς αυξήθηκε σε 65,9 εκατ. ευρώ, από 31,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Απώτερος στόχος της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2021. Ηδη, μετά και την ολοκλήρωση της τελευταίας αύξησης κεφαλαίου και εισφοράς ακινήτων, το χαρτοφυλάκιο της Premia θα είναι αξίας της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ. Κατά το φετινό πρώτο δίμηνο ολοκληρώθηκε και η απόκτηση της εταιρείας JPA, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση 10 σχολικών μονάδων στην Αττική μέσω ΣΔΙΤ. Η αξία της εν λόγω σύμβασης διαμορφωνόταν σε 40,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης για το 2021, η διοίκηση της Premia σχεδιάζει και τρίτη διαδοχική αύξηση κεφαλαίου σε διάστημα λιγότερο από 12 μήνες, πιθανώς εντός του Απριλίου ή ενδεχομένως αμέσως μετά το Πάσχα, τον Μάιο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η εισφορά κι άλλων ακινήτων από τη μητρική Sterner Stenhus, και συγκεκριμένα δύο ακινήτων logistics, τα οποία μισθώνονται από εταιρείες όπως η Goldair και η Friesland. Επίσης, είναι πιθανή και η εκ νέου εισφορά σε είδος (ακίνητα), με αντάλλαγμα μετοχές, από τρίτους επενδυτές, όπως έγινε στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, στο πλαίσιο της οποίας η εταιρεία ΝΟΕ απέκτησε το 19,5% της Premia. Ασφαλώς θα υπάρξει και κατάθεση μετρητών, ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ρευστότητα της εταιρείας. Εκτιμάται ότι η αύξηση θα είναι συνολικής αξίας της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ.

Κατά τη χρήση του 2020 τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 27,6 εκατ. ευρώ, από 46,2 εκατ. ευρώ το 2019. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα αποτελέσματα του 2019 είχαν ενσωματωθεί και κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες (στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας εξυγίανσης) της τάξεως των 25,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχαν περιληφθεί και κέρδη από διαγραφή υποχρεώσεων ύψους 47 εκατ. ευρώ. Σημαντική εξέλιξη κατά την περυσινή χρήση ήταν και το ότι αυξήθηκε η ενοποιημένη καθαρή θέση του ομίλου, καθώς διαμορφώθηκε σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικής καθαρής θέσης 19,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2019.

Κατά το 2020 τα έσοδα της εταιρείας από μισθώσεις επενδυτικών ακινήτων διατηρήθηκαν σταθερά σε 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί τα νέα ακίνητα που απέκτησε. Ο λόγος για δύο ακίνητα logistics της ΝΟΕ Α.Ε., τα οποία αποκτήθηκαν τις τελευταίες ημέρες του έτους, ενώ το τρίτο ακίνητο της εν λόγω εταιρείας (επίσης logistics) θα αποκτηθεί εντός των προσεχών ημερών. Επίσης, στις αρχές του 2021 η εταιρεία προχώρησε στην απόκτηση ενός ακινήτου σούπερ μάρκετ της αλυσίδας «ΑΒ Βασιλόπουλος» αντί ποσού 2,5 εκατ. ευρώ.