ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές το νέο ομόλογο της ΔΕΗ

Υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές το νέο ομόλογο της ΔΕΗ

Στην άντληση 125 εκατ. ευρώ με ακόμη πιο ευνοϊκούς όρους από την πρώτη έκδοση προχώρησε χθες η ΔΕΗ στο πλαίσιο της επέκτασης του ομολόγου των 650 εκατ. ευρώ. Η νέα έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4,5 φορές στις τρεις ώρες που έμεινε ανοιχτό το βιβλίο προσφορών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η σύνθεση των επενδυτών ήταν αντίστοιχη με αυτή της πρώτης έκδοσης, δηλαδή το 70% ξένοι θεσμικοί και το 30% Ελληνες.

Η εταιρεία, στη χρηματιστηριακή ανακοίνωσή της, αναφέρεται στην επιτυχή τιμολόγηση της διεθνούς προσφοράς ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, ποσού 125 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,875%, λήξη το 2026, τιμή έκδοσης 100,75 και απόδοση 3,672%, η οποία αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 0,205% σε σχέση με το αρχικό επιτόκιο έκδοσης. Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των νέων ομολογιών βιωσιμότητας στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 24 Μαρτίου 2021, με την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών. Και οι δύο ομολογιακές εκδόσεις της ΔΕΗ εμπεριέχουν όρους ευελιξίας στην αποπληρωμή των δανείων. Μπορεί δηλαδή η ΔΕΗ να επιλέξει στα δύο χρόνια μερική ή ολική αποπληρωμή ή να επιλέξει ολική αποπληρωμή στην πενταετία. 

Ρήτρα αειφορίας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την έκδοση του ομολόγου με ρήτρα αειφορίας η Επιχείρηση εγκαινίασε μια νέα αγορά ομολόγων, αφού είναι το πρώτο αυτής της κατηγορίας που εκδίδεται στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ μέσω της ρήτρας αειφορίας έχει αναλάβει δέσμευση για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% έως το 2022, σε σχέση με τα επίπεδα του 2019.

Η ΔΕΗ θα ενημερώνει τους επενδυτές για την πρόοδο του στόχου της μέσω των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων και στην περίπτωση που οι στόχοι δεν επιτευχθούν το επιτόκιο θα αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης.

Στηρίζει δε τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών CO2 στην υλοποίηση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και την παράλληλη υλοποίηση της στρατηγικής της για μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά των ΑΠΕ.