Να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας το φθηνό χρήμα

Να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις έκτακτες ανάγκες της πανδημίας το φθηνό χρήμα

1' 34" χρόνος ανάγνωσης

Mόνο για τη χρηματοδότηση των αναγκών που δημιουργούνται λόγω πανδημίας και όχι για αύξηση των δαπανών με μόνιμο τρόπο πρέπει να αξιοποιούν το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων τα κράτη με υψηλό δημόσιο χρέος, επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, παραπέμποντας και στην ελληνική περίπτωση.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της τράπεζας (επικεφαλής Παναγιώτης Καπόπουλος) αναλύει τη δημοσιονομική εικόνα της Ευρωζώνης, το δημόσιο χρέος της οποίας αναμένεται να διαμορφωθεί στο 102% του ΑΕΠ της κατά μέσον όρο το 2020, που αποτελεί την υψηλότερη τιμή στην ιστορία της. Στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθεί στο 207,1% του ΑΕΠ το 2020, για να μειωθεί στο 194,8% το 2022.  Επισημαίνεται ότι η άνοδος του χρέους προέκυψε κυρίως λόγω συρρίκνωσης του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα η υποχώρησή του θα προέλθει από την ανάκαμψη.

Το δελτίο επισημαίνει ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις στην τρέχουσα περίοδο είναι η αναζήτηση ενός άριστου σημείου ισορροπίας μεταξύ του βραχυπρόθεσμου οφέλους από μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και του μεσοπρόθεσμου κόστους ενός υψηλότερου δημοσίου χρέους. «Ως εκ τούτου», υποστηρίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank, «οι χώρες με πολύ υψηλό χρέος δεν θα πρέπει να θεωρούν το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων ως κίνητρο για υψηλότερες δαπάνες, αλλά ως μια ευκαιρία για χρηματοδότηση των άμεσων, δημοσιονομικών μέτρων στήριξης λόγω της κρίσης, τα οποία πρέπει να έχουν περιορισμένο ορίζοντα και να μην επιβαρύνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα το δημόσιο χρέος. Οι δημοσιονομικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης του υψηλού χρέους θα πρέπει να συνεχιστούν από τις κυβερνήσεις απρόσκοπτα, ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές, μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων χρέους.

Μετά την πανδημική κρίση, μια δυναμική και διατηρήσιμη ανάπτυξη θα είναι ο βασικός παράγοντας που θα συνεισφέρει στη μείωση του δημοσίου χρέους», υποστηρίζουν. Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, η ανάπτυξη θα βασιστεί στα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης, αλλά μακροπρόθεσμα θα επιτευχθεί μέσω των επιπρόσθετων οικονομικών μεταρρυθμίσεων. Το δελτίο καταλήγει, πάντως, ότι αν οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις είναι προσωρινού χαρακτήρα, δεν θα υπονομευθεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του χρέους.