ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περίοδος χάριτος 36 μηνών σε διαχειριστές κόκκινων δανείων

Περίοδος χάριτος 36 μηνών σε διαχειριστές κόκκινων δανείων

Μεγαλύτερη ανοχή προς τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια του «Ηρακλή» αναμένεται να θεσμοθετήσει το υπουργείο Οικονομικών, διευρύνοντας από τους 24 στους 36 μήνες την περίοδο χάριτος προκειμένου να φέρουν τις εισπράξεις από τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων που έχουν αναλάβει. Το αίτημα για επιμήκυνση της περιόδου χάριτος έχει τεθεί από τις εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας αδυνατούν να επιτύχουν τις προβλεπόμενες εισπράξεις από τα κόκκινα δάνεια, με αποτέλεσμα να απειλείται η επίτευξη των στόχων για τους οποίους έχουν δεσμευθεί στα επιχειρησιακά πλάνα που έχουν υποβάλει. Η εξέλιξη αυτή έχει επιπτώσεις στις αμοιβές που εισπράττουν αλλά και στην προοπτική ενεργοποίησης της κρατικής εγγύησης, εάν οι στόχοι δεν επιτευχθούν. Συγκεκριμένα, ο νόμος του «Ηρακλή» προβλέπει ότι:

1. Ο διαχειριστής μπορεί να αντικαθίσταται σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου, υπό την προϋπόθεση ότι για δύο διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού οι συνολικές καθαρές εισπράξεις από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των τιτλοποιημένων απαιτήσεων υπολείπονται κατά 30% τουλάχιστον του συνολικού προϋπολογισμού των εισπράξεων των αντίστοιχων περιόδων με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που υποβλήθηκε για την πιστοληπτική αξιολόγηση των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes). Η διάταξη αυτή ενεργοποιείται εφόσον η κατάπτωση της εγγύησης ή η υστέρηση των καθαρών εισπράξεων οφείλεται σε πταίσμα του διαχειριστή.

2. Εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής της αμοιβής του διαχειριστή οι εισπράξεις που έχει επιτύχει υπολείπονται κατά 20% αυτών που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχει υπογράψει με την τράπεζα και το Δημόσιο προκειμένου να δοθεί η κρατική εγγύηση, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% της αμοιβής που έχει συμφωνήσει.

3. Επίσης, εφόσον κατά την ημερομηνία καταβολής των τόκων των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes), το σύνολο των εισπράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί από την έναρξη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπεται κατά 20% αυτών που έχουν προϋπολογιστεί, αναβάλλεται η καταβολή τουλάχιστον του 20% του τόκου.

Η παράταση του lockdown στην οικονομία έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις εισπράξεις δανείων που είναι ούτως ή άλλως προβληματικά, ενώ σημαντικές παρενέργειες έχει δημιουργήσει και η επιβολή της οριζόντιας αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στο NPL Summit 2021 που διοργάνωσε το ethosGROUP, ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece και πρόεδρος των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΕΔΑΔΠ) Τάσος Πανούσης, προειδοποίησε ότι η παρατεταμένη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης θα έχει σοβαρές παρενέργειες στις αποτιμήσεις των τιτλοποιήσεων που προωθούνται μέσω του «Ηρακλή» και στα επιχειρησιακά πλάνα των εταιρειών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. «Το παρατεταμένο πάγωμα των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης έχει ήδη πλήξει σοβαρά τον ρυθμό με τον οποίο επιτυγχάνονται ρυθμίσεις και συναινετικές διευθετήσεις», προεξοφλώντας «ένα ντόμινο παρενεργειών στην οικονομία», υποστήριξε ο κ. Πανούσης, σημειώνοντας ότι «η αναγκαστική εκτέλεση δεν αποτελεί προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για λύση κοστοβόρα και χρονοβόρα.

«Η απουσία ωστόσο του μέτρου, ως έσχατο μέσο καταφυγής εις βάρος των στρατηγικών κακοπληρωτών, έχει σοβαρές επιπτώσεις. Οι κατά σύστημα ασυνεπείς ενθαρρύνονται στην ασυνέπειά τους. Και οι συνεπείς βλέπουν ότι οι καταχρηστικές συμπεριφορές γίνονται ανεκτές. Ετσι καταστρέφεται μια μεγάλη κατάκτηση που είχαμε τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης, η αποκατάσταση της κουλτούρας πληρωμών στην Ελλάδα». Oι εταιρείες διαχείρισης έχουν αναλάβει μέσω των τιτλοποιήσεων που εντάχθηκαν στον «Ηρακλή 1» κόκκινα δάνεια ύψους 31 δισ. ευρώ και οι κρατικές εγγυήσεις που έχει δώσει το Δημόσιο ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ, ενώ ανάλογης αξίας είναι και οι εγγυήσεις για τον «Ηρακλή 2».