Πράσινο φως για κρατική στήριξη της Energean

Πράσινο φως για κρατική στήριξη της Energean

2' 11" χρόνος ανάγνωσης

Το πράσινο φως για την κρατική στήριξη της Energean έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις στα οικονομικά της εταιρείας από την πανδημία και την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου και τις δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση. 

Ειδικότερα, και βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, η Ε.Ε. ενέκρινε δύο μέτρα που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση, τα οποία αναμένεται να κινητοποιήσουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της Energean. H στήριξη θα λάβει τη μορφή δημόσιας εγγύησης για εμπορικό δάνειο ύψους περίπου 90,5 εκατ. ευρώ που θα συνάψει η Energean και δανείου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από το ελληνικό κράτος. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής, η στήριξη θα χορηγηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αναγκών της Energean σε κεφάλαια κίνησης κατά τους επόμενους 12 μήνες και θα έχει μέγιστη διάρκεια 8 ετών (σύμφωνα με τη διάταξη του προσωρινού πλαισίου που επιτρέπει την προσαρμογή της κανονικής διάρκειας των 6 μηνών εάν υπάρχει κατάλληλη αποζημίωση). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους-μέλους.

Το αίτημα για κρατική ενίσχυση της Energean υποβλήθηκε από την ελληνική πλευρά προ εννέα μηνών και συνοδεύθηκε από την υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου ύψους 75 εκατ. ευρώ για τη διετία 2021-2022. Η καθυστέρηση στην εξέταση του αιτήματος αποδίδεται από κύκλους της εταιρείας στο γεγονός ότι ήταν μια μοναδική περίπτωση για την Ε.Ε. Δεν είχε υποβληθεί δηλαδή άλλο αίτημα κρατικής ενίσχυσης για δραστηριότητα εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

«Η Energean εκμεταλλεύεται το μοναδικό πεδίο εξόρυξης πετρελαίου στην Ελλάδα βάσει σύμβασης παραχώρησης. Παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της από την πώληση αργού πετρελαίου και έχει υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της κατάρρευσης των τιμών του πετρελαίου κατόπιν της έξαρσης του κορωνοϊού. Επί του παρόντος η Energean αντιμετωπίζει δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά. Κατά συνέπεια, τα μέτρα ενίσχυσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών ρευστότητας», αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Energean υπέβαλε πρόσφατα πρόταση για την κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και εργοστασίου υδρογόνου κοντά στον Πρίνο. Πρόκειται για επένδυση που, σύμφωνα με το Bloomberg, προσεγγίζει τα 500 εκατ. δολάρια και η οποία, εάν εγκριθεί, θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα παράγει περίπου 60 εκατ. μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο και το σχέδιο της Energean θα συνέβαλλε στη μείωση των εκπομπών της χώρας κατά 2,5 εκατ. τόνους ή κατά 4%, με τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης εάν το έργο επεκταθεί. Το σχέδιο της εταιρείας προβλέπει μικρής κλίμακας παραγωγή υδρογόνου μέσα στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του κοιτάσματος Σίγμα στην Καβάλα. Το εργοστάσιο του «μπλε υδρογόνου» θα διαθέτει και σύστημα δέσμευσης άνθρακα.