Ξεκινάει τον Απρίλιο το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Ξεκινάει τον Απρίλιο το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

1' 38" χρόνος ανάγνωσης

Εντός του Απριλίου αναμένεται η ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που σκοπεύει στη δυναμική στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας της περιοχής. Το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι το πρώτο περιφερειακό χρηματοδοτικό εργαλείο που συστάθηκε με κεφάλαια του ελληνικού Δημοσίου και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με σκοπό να χορηγηθούν αμέσως δάνεια ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ. Εξι ελληνικές τράπεζες –η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Eurobank, η Attica Bank και η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας– ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Hellenic Development Bank – HDB) υποβάλλοντας προτάσεις συνεργασίας για τη χρηματοδότηση με δάνεια κεφαλαίου κίνησης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα αξιολογηθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με στόχο οι πρώτες χρηματοδοτήσεις να ξεκινήσουν εντός του Απριλίου 2021.

Οι τράπεζες θα συμμετάσχουν κατά 60% στο πρόγραμμα χρηματοδότησης δανείων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ το υπόλοιπο 40% θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ) που διαχειρίζεται η HDB.

Περισσότερες από 1.000 πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δάνεια για κεφάλαια κίνησης, ύψους από 5.000 έως και 50.000 ευρώ, με 100% επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια και προϋπόθεση τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας για το διάστημα αυτό.

Τα δάνεια θα είναι πενταετούς διάρκειας (συμπεριλαμβανομένης και πιθανής περιόδου χάριτος), το επιτόκιο, που θα επιδοτείται για δύο έτη, θα είναι σταθερό και στο διάστημα αυτό οι επιχειρήσεις –εφόσον τηρούν την προϋπόθεση διατήρησης θέσεων εργασίας– θα καταβάλλουν μόνο χρεολύσια. Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Hellenic Development Bank Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε ότι η τράπεζα «έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας γιατί διαθέτει –αποδεδειγμένα πια– τεχνογνωσία και εμπειρία γρήγορης υλοποίησης κρίσιμων και χρήσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.  Αξιοποιώντας την εμπειρία της η HDB έχει υιοθετήσει σύγχρονους δείκτες αποτελεσματικότητας ώστε όχι μόνο να κινητοποιεί κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα αλλά κυρίως να συμβάλει στην μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους για την περαιτέρω αξιοποίηση των εθνικών πόρων».