Αύξηση τιμής-στόχου για ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Αύξηση τιμής-στόχου για ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

1' 29" χρόνος ανάγνωσης

Επιπλέον 1,57 GW εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα για την πενταετία 2021-2026 προβλέπει για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έκθεση της Wood & Company, η οποία προχωράει σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της εισηγμένης σε 17,6 ευρώ, αυξημένη κατά 19% σε σύγκριση με την προηγούμενη τιμή-στόχο των 14,8 ευρώ, αλλά και 43% πάνω από τη σημερινή τιμή της εταιρείας στο «ταμπλό». Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν υπολογίζει τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ, την οποία σπεύδει να «διαγράψει» από το μοντέλο του υπολογισμού της, λόγω της παρούσας ασάφειας αναφορικά με το μέγεθος της ζημίας που θα προκύψει λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας στις ΗΠΑ.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι η έκθεση υιοθετεί ένα σενάριο αποχώρησης της εταιρείας από τις ΗΠΑ, εντούτοις, η πρόβλεψη για τη μελλοντική πορεία των εσόδων και της κερδοφορίας είναι λίαν θετική, χάρις στην αναπλήρωση των απωλειών, τόσο στην παραγωγή όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα, από τη στροφή της εταιρείας σε νέα έργα και τον εμπλουτισμό τους όχι μόνο με αιολικά πάρκα, αλλά και με έργα αποθήκευσης ενέργειας, όπως η αντλησιοταμίευση και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Οι αναλυτές προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής για το 2020 θα ανέλθει σε 318 εκατ. ευρώ, με τη λειτουργική κερδοφορία να διαμορφώνεται στα 194 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σε σχεδόν 67 εκατ. ευρώ. Για το 2021, λαμβάνοντας υπόψη το υποθετικό σενάριο της αποχώρησης από τις ΗΠΑ, προβλέπονται ετήσια έσοδα 275 εκατ. ευρώ και κέρδη 52,2 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως μέχρι το 2023 θα έχουν υπερδιπλαστεί στα 113 εκατ. ευρώ (επί κύκλου εργασιών 404 εκατ. ευρώ) χάρις στην αύξηση της εγκατεστημένης παραγωγής. Μέχρι το πέρας της πενταετίας, δηλαδή τη χρήση του 2026, η ανάλυση εκτιμά ότι τα ετήσια έσοδα θα έχουν αυξηθεί σε 524 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 161 εκατ. ευρώ.