Η ακτινογραφία των αμοιβών στις εισηγμένες

Η ακτινογραφία των αμοιβών στις εισηγμένες

3' 7" χρόνος ανάγνωσης

Λίγους μόλις μήνες έχουν στη διάθεσή τους οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών προκειμένου να προσαρμοστούν με όσα προβλέπει ο νόμος 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία για την «εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών». 

Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, που άλλαξε ύστερα από 18 χρόνια αντικαθιστώντας το Ν. 3016/2002, επιδιώκει να θέσει τέλος σε περιπτώσεις εταιρικής απάτης, όπως η Folli Follie, όπου πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ήταν ο πατέρας –οδοντίατρος στο επάγγελμα– της συζύγου του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Τζώρτζη Κουτσολιούτσου, η οποία ήταν και υπεύθυνη του τμήματος Εταιρικών Σχέσεων. Βάσει των διατάξεων του νέου καθεστώτος, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 1/3 του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τουλάχιστον δύο, ενώ το 25% αυτών θα πρέπει να είναι γυναίκες. 

Ωστόσο, τρεις περίπου μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου (ύστερα από 12 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις καθιερωμένες, στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προκύπτει από έρευνα της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Better Future, πάνω από μία στις δύο εισηγμένες δεν έχει προσαρμοστεί με τις απαιτήσεις του νέου νόμου για εκπροσώπηση, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, από γυναίκες. 

Υπολογίζεται ότι μόνο οι εταιρείες του Γενικού Δείκτη χρειάζονται 47 γυναίκες για την επαρκή κάλυψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ στις διοικήσεις των εισηγμένων επικρατεί προβληματισμός σχετικά με το εάν είναι δυνατή η εύρεση τόσο μεγάλου αριθμού στελεχών που να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. «Υπάρχει ακόμη δρόμος που πρέπει να διανυθεί, ωσότου να βελτιωθούν οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με την προσαρμογή στα νέα δεδομένα να οδηγεί και στην πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης», αναφέρει ο επικεφαλής της Better Future Κρις Αμιράλης.

Με τις εισηγμένες βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου να δημοσιοποιούν για πρώτη φορά το 2020 τις αποδοχές του διοικητικού συμβουλίου (για τη χρήση του 2019), η Better Future έχει επεξεργαστεί και τις αποδοχές των Ελλήνων μάνατζερ, τις οποίες χωρίζει σημαντική απόσταση με αυτές των εισηγμένων εταιρειών στο εξωτερικό.  
Σύμφωνα με στοιχεία για το 2020 που επεξεργάστηκε η Better Future, στις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, η μέση ετήσια αμοιβή του προέδρου διαμορφώνεται σε 270.255 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά τους αναλυτές της εταιρείας, παρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη στις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες και στις εταιρείες του Γενικού Δείκτη (Athex), το οποίο ανέρχεται σε 314.000 ευρώ και 290.000 ευρώ, αντίστοιχα. Επίσης, ένας στους δύο προέδρους αμείβεται με περισσότερο από 254.000 ευρώ, ένα μικρό ποσοστό όσων κατέχουν τη συγκεκριμένη ιδιότητα εισπράττουν αμοιβή άνω του 320.000, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου εισπράττει αποδοχές, που θεωρούνται χαμηλές και περιορίζονται σε 107.000 ευρώ τον χρόνο.

Σε επίπεδο διευθύνοντος συμβούλου οι μέσες ετήσιες αποδοχές διαμορφώνονται σε περίπου 500.000 ευρώ, 235.000 ευρώ και 380.000 ευρώ για τις μεγάλης, μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις εταιρείες του Γενικού Δείκτη, αντίστοιχα.

Οσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη, η διάμεσος των ετήσιων απολαβών ανέρχεται σε περίπου 35.000 ευρώ, ενώ όσοι εκτελούν και χρέη προέδρου Επιτροπής Ελέγχου εισπράττουν επιπλέον (διάμεση τιμή) 29.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, όσοι προεδρεύουν στην Επιτροπή Αμοιβών εισπράττουν πρόσθετη αμοιβή ύψους 13.000 ευρώ, ενώ η θέση του προέδρου στην Επιτροπή Προσλήψεων αντιστοιχεί σε πρόσθετη αμοιβή 14.000 ευρώ. 

Πώς διαμορφώνεται το ύψος των ετήσιων χρηματικών επιβραβεύσεων (bonus) προς τους διευθύνοντες συμβούλους; Στις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες η διάμεση τιμή αυτών διαμορφώνεται σε 325.000 ευρώ και περιορίζεται σε 67.000 ευρώ και 180,1 χιλ. στις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στις εταιρείες του Γενικού Δείκτη. 

Σύμφωνα με την Better Future, το καθεστώς των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών ενδέχεται να αλλάξει με το νέο πλαίσιο, καθώς θα εκμηδενιστούν οι περιπτώσεις τοποθέτησης στο δ.σ. μελών που αμείβονται συμβολικά, επειδή διατηρούν συμβολικές ή φιλικές σχέσεις με το μάνατζμεντ.