ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τζίρος 346 εκατ. την περυσινή χρονιά για την OΤΕ Globe

Τζίρος 346 εκατ. την περυσινή χρονιά για την OΤΕ Globe

Ανθεκτικές επιδόσεις εμφάνισε η OTE Globe κατά τη χρήση του 2020, οπότε κλήθηκε να αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων της λόγω του περιορισμού της διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης και του αντικτύπου της πανδημίας στις υπηρεσίες διεθνών χωρητικοτήτων και δεδομένων. Ως εκ τούτου, ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής του ομίλου ΟΤΕ παρέμεινε σταθερός το 2020 έναντι του 2019 και διαμορφώθηκε σε 346,4 εκατ. ευρώ, από 349,4 εκατ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Ebitda) –ύστερα δηλαδή από το κόστος της τάξεως του 1,4 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης– διαμορφώνονται σε 24,3 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 9% συγκριτικά με το 2019, με τη μεταβολή να σχετίζεται με τις «αναταράξεις» λόγω της πανδημίας. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 691.100 ευρώ, από περίπου 3,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα συσσωρευμένα κέρδη τοποθετούνται σε 32,1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 138,2 εκατ. ευρώ, ενώ εμφανίζει χρηματικά διαθέσιμα ύψους 28,5 εκατ. ευρώ. 

Η OTE Globe δραστηριοποιείται στη χονδρική παροχή διεθνών υπηρεσιών φωνής, χωρητικοτήτων και παρέχει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε παρόχους τηλεφωνίας και πολυεθνικούς οργανισμούς σε Ελλάδα και εξωτερικό. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ συμμετέχει ως μέλος και landing party του μεγαλύτερου διεθνούς υποθαλάσσιου καλωδίου (ΑΑΕ-1) που διασυνδέει την Ασία, τη Μ. Ανατολή και την Αφρική με την Ευρώπη. 

Το 2020 υπήρξε η τρίτη συνεχής χρονιά και η τέταρτη συνολικά κατά την οποία αναδείχθηκε ως καλύτερη εταιρεία διεθνών τηλεπικοινωνιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ευρασία, αποσπώντας το βραβείο Best Eastern European & CIS Wholesale Carrier στα διεθνή βραβεία τηλεπικοινωνιών Global Carrier Awards.