ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορά 12 αιολικών πάρκων από Motor Oil

exagora-12-aiolikon-parkon-apo-motor-oil-561314221

Σε περαιτέρω ενίσχυση του πράσινου χαρτοφυλακίου της προχώρησε η Motor Oil, λίγες μόλις ημέρες μετά την πολύ επιτυχημένη ομολογιακή έκδοση των 200 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διύλισης, που σταδιακά εδώ και τρία χρόνια μετασχηματίζεται σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, έχοντας θέσει τη δραστηριότητα των ΑΠΕ σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, ανακοίνωσε χθες την εξαγορά έντεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW και ενός επιπλέον υπό κατασκευήν αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW. Τα αιολικά πάρκα, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στην Κεντρική και στη Βόρεια Ελλάδα (Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, Κεφαλονιά), αποτελούν περιουσιακό στοιχείο έξι υπό εξαγορά εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν, εκτός από τα δώδεκα αιολικά, χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ενώ η αξία της εκτιμάται σε 123,5 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Teforto Holdings Limited, η οποία διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου Motor Oil.

Η εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της Motor oil για σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στην αγορά των ΑΠΕ με προοπτική να φτάσει το 1 GW. Στην αγορά των ΑΠΕ η Μotor Oil εισήλθε το 2019 και σε διάστημα λιγότερο των 18 μηνών ξεπέρασε τον άμεσο στόχο των 300 MW, ενώ στοχεύει σε ένα χαρτοφυλάκιο της τάξης του 1 GW έως το 2030.

Ορόσημο για την είσοδο των Διυλιστηρίων Κορίνθου στην αγορά των ΑΠΕ ήταν η εξαγορά του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της «Στεφανέρ Ενεργειακή Α.Ε.», συνολικής ισχύος 10 MW, από την 100% θυγατρική, την εταιρεία Teforto Holdings, που συνέστησε η 100% θυγατρική της «Ηλεκτροπαραγωγή  ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ». Τον Φεβρουάριο του 2020, ο όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο εν λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 47 MW με έδρα τη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα. Οι πράσινες επενδύσεις συνεχίστηκαν και τον Ιούλιο του 2020, όταν η Motor Oil ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής για την απόκτηση ενός αιολικού πάρκου αδειοδοτημένης δυναμικότητας 3 MW στην κεντρική ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ τον Αύγουστο του 2020 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή για την απόκτηση ακόμη ενός αιολικού πάρκου συνολικής αδειοδοτημένης δυναμικότητας 40 MW στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2020 η εταιρεία, μέσω της Teforto Holdings Ltd, συμμετείχε στην ίδρυση της Wired Res A.E., αποκτώντας το 75% της εταιρείας, η οποία διαθέτει άδεια λειτουργίας αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας 24 MW στην περιοχή Θεσπιών Βοιωτίας.

Της επέκτασης στις ΑΠΕ είχε προηγηθεί η είσοδος της Motor Oil στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με την εξαγορά το 2018 του 90% της εταιρείας NRG. Ο πετρελαϊκός όμιλος στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Σε κοινοπραξία με τη ΔΕΗ διεκδικεί τη ΔΕΠΑ Εμπορίας στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ που είναι σε εξέλιξη, ενώ αναπτύσσει και σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην περιοχή του διυλιστηρίου στον κόλπο των Αγ. Θεοδώρων. Το πλωτό τερματικό «Διώρυγα Gas», που έχει συμπεριληφθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, προβλέπεται να διαθέτει δεξαμενή χωρητικότητας 135.000-170.000 κ.μ. με μέγιστη ικανότητα αεριοποίησης 470.000 Nm3/h και ετήσιες ποσότητες 2,6 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου.