ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα οφέλη του μεγάλου deal Πειραιώς – Euronet

Ο ανώτερος γενικός διευθυντής, Retail Banking της τράπεζας, Βασίλειος Κουτεντάκης, μιλάει στην «Κ» για τη νέα συνεργασία

Τα οφέλη του μεγάλου deal Πειραιώς – Euronet

Tην περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων καινοτομιών στον τομέα των καρτών εξυπηρετεί η στρατηγική συνεργασία στην οποία κατέληξε η Τράπεζα Πειραιώς με τη Euronet Worldwide για την πώληση των υπηρεσιών αποδοχής καρτών. Αυτό επισημαίνει ο ανώτερος γενικός διευθυντής, Retail Banking και Distribution Networks της Τράπεζας Πειραιώς, Βασίλειος Κουτεντάκης, εξηγώντας ότι η συμφωνία δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις των πελατών με την τράπεζα. Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο κ. Κουτεντάκης περιγράφει το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας Πειραιώς που είναι προσανατολισμένο στην ψηφιοποίηση και θα υποστηρίζεται μέσω ενός μικρότερου και αποδοτικού δικτύου 400 καταστημάτων έως το 2023.
  
– Γιατί η τράπεζα αποφάσισε να πωλήσει τις υπηρεσίες αποδοχής καρτών; 

– Η αποδοχή καρτών είναι ένας χώρος στον οποίο σημαντικό ρόλο παίζουν η τεχνολογία, οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ο πειραματισμός με εναλλακτικά μοντέλα και μέσα πληρωμής και οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί για ολοένα και μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών. Επιπλέον, οι συνήθειες πληρωμής αλλάζουν. Πριν από μερικά χρόνια η χρήση πλαστικού χρήματος στις μικρής αξίας συναλλαγές ήταν σπάνια. Σήμερα είναι η συνηθέστερη. Συγχρόνως, αλλάζουν και τα μέσα πληρωμών. Σιγά σιγά, οι κάρτες περνούν, μέσω εφαρμογών, στα κινητά τηλέφωνα απ’ όπου θα γίνονται όλο και περισσότερες συναλλαγές. Ετσι η τράπεζα έκρινε ότι αντί να προσαρμόζει, να αναβαθμίζει και να εκσυγχρονίζει συνεχώς τα συστήματά της, είναι προτιμότερο να συνεργαστεί στρατηγικά με έναν επενδυτή διεθνούς βεληνεκούς στον χώρο των πληρωμών, ο οποίος εξειδικεύεται στις πληρωμές, όπως είναι η Euronet.  
 
– Θα υπάρξει κάποια επίπτωση στους κατόχους καρτών από τη συμφωνία αυτή; Οι έμποροι παραμένουν πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς;

– Οχι καμία, η τράπεζά μας εξακολουθεί να εκδίδει κάρτες στους πελάτες της ανεξάρτητα από τον εκκαθαριστή που επιλέγει κάθε έμπορος να τις εξυπηρετήσει. Μάλιστα, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος εκδότης καρτών στη χώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπόρους. Στη συνολική τους σχέση με την τράπεζα δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Αλλά και για το κομμάτι της σχέσης που αφορά την εκκαθάριση των συναλλαγών, δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια για τον πελάτη. Αυτό στο οποίο μπορεί και πρέπει να προσβλέπει ο πελάτης είναι να δει τις υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών να ενδυναμώνονται, να εκσυγχρονίζονται και να εξελίσσονται με διεθνή πλέον πρότυπα. Η σχέση με τον έμπορο παραμένει με την τράπεζα, καθώς ορίζεται από πλήθος πραγμάτων εκτός της εκκαθάρισης καρτών, όπως η παροχή δανείων, η εμβασματική τραπεζική, τα ασφαλιστικά προϊόντα κ.λπ. Συγχρόνως, η εκκαθάριση καρτών παραμένει στην παλέτα λύσεων που θα προσφέρει η τράπεζα στους πελάτες της.  Επιπλέον, οι συναλλαγές που εκκαθαρίζονται θα καταλήγουν πάλι στην τράπεζα. 
 
– Τι σημαίνει η συναλλαγή αυτή για την Τράπεζα Πειραιώς; 

– Η πρωτοβουλία αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα των κινήσεων που έχουν στόχο σημαντικές διαρθρωτικού τύπου αλλαγές στη δομή και στο επιχειρησιακό μοντέλο που χτίζουμε τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί δε μια πρακτική που παρακολουθεί τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και συμβαδίζει με πολλές αντίστοιχες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παγκοσμίως. Το πιο πρόσφατο και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πώληση του κλάδου εκκαθάρισης καρτών (POS) της Banca Intesa στην εταιρεία πληρωμών Nexi, στη γειτονική Ιταλία. Από τη συναλλαγή αυτή προκύπτουν πολλαπλά οφέλη για εμάς, ξεκινώντας από την εξοικονόμηση πόρων και κόστους. Επίσης, αποτελεί ένα τμήμα του στρατηγικού πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, καθώς το τίμημα, που ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας κατά 80 μονάδες βάσης και θα της επιτρέψει να προχωρήσει ταχύτερα στη μείωση των NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό. 
 
– Ποια είναι τα οφέλη στη λειτουργία της τράπεζας;

– Η συναλλαγή αυτή οδηγεί σε μείωση παραγόντων κόστους, καθώς η δραστηριότητα της εκκαθάρισης καρτών από συσκευές POS υποστηρίζεται από πλήθος κοστοβόρων λειτουργιών όπως τα δίκτυα πωλήσεων, η γραμμή εξυπηρέτησης πελατών, η διεύθυνση τεχνολογίας και λειτουργιών, το νομικό τμήμα, η κανονιστική συμμόρφωση και πολλά άλλα. Πρακτικά, ακουμπά σε όλους τους τομείς λειτουργίας της τράπεζας. Κατά συνέπεια, προκύπτει σημαντική απελευθέρωση πόρων που είναι αναγκαίοι για την αύξηση των επενδύσεων σε νέες δραστηριότητες, όπως σε λειτουργίες που προσθέτουν αξία στις εργασίες μας, η διεύρυνση της ψηφιοποίησης και η συνεχής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και εντέλει η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. Και όλα αυτά με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας, την αναβάθμιση και τη βελτίωση της συνολικής τραπεζικής τους εμπειρίας με βάση το νέο μοντέλο, που εστιάζει στην ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου και της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης των πελατών μας. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν σημαίνει συρρίκνωση. Εξάλλου, η τράπεζα διατηρεί την αποκλειστικότητα στους πελάτες της και συνεχίζει απρόσκοπτα να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες και προϊόντα. Θέλω να ξεκαθαρίσω επίσης ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για πώληση του κλάδου έκδοσης καρτών της τράπεζας. Οι κάρτες είναι ένα κατ’ εξοχήν βασικό και σημαντικό τραπεζικό προϊόν.
 
– Ποια είναι η στόχευση αναφορικά με το δίκτυο καταστημάτων αλλά και την αξιοποίηση των εναλλακτικών καναλιών μέσα από το σχέδιο μετασχηματισμού;

– Το σχέδιο μετασχηματισμού είναι προσανατολισμένο στην ψηφιοποίηση της τράπεζας με τρόπο που να είναι αποδοτικότερη και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Ο στόχος μας είναι έως τα τέλη του 2023 να διαμορφωθεί ένα δίκτυο 400 καταστημάτων, από 505 που είχαμε στο τέλος του 2020. Πρόκειται για ένα μέγεθος που είναι κατάλληλο ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών που θα απολαμβάνουν, μέσω της ψηφιοποίησης, υπηρεσίες και προϊόντα καινοτόμα και προσωποποιημένα.

Η προοπτική είναι και οι πωλήσεις προϊόντων να γίνονται μέσω εναλλακτικών δικτύων, ενώ και τα καταστήματα θα εκσυγχρονιστούν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Οι πελάτες κινούνται μαζί μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ηδη το 94% των συναλλαγών γίνεται ψηφιακά, έχουμε τριπλασιασμό των εγγραφών στη winbank, έχουμε 600.000 πελάτες που κάνουν συναλλαγές online κάθε εβδομάδα. Μέσω της ψηφιοποίησης, θα βελτιώσουμε έτι περαιτέρω τη σχέση με τους περισσότερους από 5 εκατ. πελάτες μας που είναι ήδη ισχυρή και μακροχρόνια και θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες του μέλλοντος.