ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα επαγγέλματα που άνθησαν στην πανδημία

Τα επαγγέλματα που άνθησαν στην πανδημία

Την ανάγκη για εργαζομένους χαμηλών δεξιοτήτων και επαγγέλματα όπως καθαριστές, οδηγοί – μεταφορείς, χειριστές μηχανημάτων και πωλητές, αλλά και πολύπλευρες αλλαγές στην ελληνική αγορά, ανέδειξε ο μηχανισμός διάγνωσης αναγκών στην αγορά εργασίας εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Πρόκειται για ένα σχετικά νέο εργαλείο του υπουργείου Εργασίας και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, τα ευρήματα του οποίου φαντάζουν στην εποχή μας πολύ χρήσιμα, αφενός γιατί δίνουν μια αρκετά αναλυτική εικόνα των πολύπλευρων αλλαγών που συντελέστηκαν λόγω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, αφετέρου γιατί παρέχουν την αναγκαία επιστημονική υποστήριξη στον σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, και στη συστηματική προετοιμασία της «επόμενης μέρας».

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα τα βασικά συμπεράσματα, όπως καταγράφηκαν από τον επιστημονικό υπεύθυνο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, δρ Σταύρο Γαβρόγλου και τον κύριο ερευνητή δρ Βάιο Κώτσιο που είχε και την επιμέλεια των αναλύσεων.  

Σύμφωνα με τον μηχανισμό, εργαζόμενοι στην παραγωγή τροφίμων, αλιείς, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων και πωλητές είναι τα 5 επαγγέλματα με τις καλύτερες πιθανότητες για εύρεση εργασίας στην Ελλάδα της πανδημίας. Αναλυτικά, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι χειριστές μηχανών παραγωγής ειδών διατροφής, ποτών και καπνού. To 2020 έγιναν 10.868 προσλήψεις, δημιουργήθηκαν 315 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας και καταγράφονται μόνον 1.894 άνεργοι που επιθυμούν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Σχετικά επαγγέλματα είναι οι χειριστές μηχανών επεξεργασίας κρεάτων και ψαριών, μηχανημάτων ποτοποιίας και ζυθοποιίας. Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας στα επαγγέλματα αυτά είναι υψηλότερες στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Αττικής.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι ειδικευμένοι αλιείς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. Καταγράφονται 1.799 προσλήψεις το 2020, 25 νέες θέσεις και μόνο 387 άνεργοι που επιθυμούν να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι πιθανότητες για εύρεση εργασίας είναι υψηλότερες στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τρίτοι έρχονται οι οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού με 126.161 προσλήψεις το 2020, 10.871 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας και 27.705 ανέργους. Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι υψηλότερες στις Περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου.

Τα επαγγέλματα που άνθησαν στην πανδημία-1

Στην 4η θέση είναι οι συναρμολογητές (μονταδόροι) και χειριστές μηχανημάτων με 6.499 προσλήψεις το 2020, 326 νέες θέσεις μισθωτής εργασίας και 1.574 ανέργους. Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας είναι υψηλότερες στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου και Ηπείρου.

Τέλος, την 5άδα συμπληρώνουν οι ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα με απώλεια 6.350 θέσεων μισθωτής εργασίας το 2020, 118.173 προσλήψεις και 30.691 ανέργους. Σχετικά επαγγέλματα είναι οι μεσίτες ακίνητης περιουσίας, οι προμηθευτές επιχειρήσεων και οι βοηθοί λογιστών.

Οι νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην ελληνική κοινωνία λόγω των παρατεταμένων μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού, επηρέασαν σημαντικά και τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά εργασίας. Ετσι, το 80% των πλέον δυναμικών επαγγελμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας απαιτούσε χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων (1 και 2) καθώς αφορούσε κυρίως ειδικότητες όπως καθαριστές – καθαρίστριες, οδηγούς μοτοσικλέτας, διανομείς και αποθηκάριους.

Αναλυτικά, το 15% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2020 αφορούσε θέσεις με το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 1, το 65% των νέων θέσεων εργασίας απαιτούσε επίπεδο δεξιοτήτων 2, το 9% αφορούσε επίπεδο δεξιοτήτων 3 και το 12% απαιτούσε το υψηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων 4.

Ο μηχανισμός εξέτασε 396 επαγγέλματα, με έτος αναφοράς τη χρονιά εκδήλωσης της πανδημίας, δηλαδή το 2020, και έτος σύγκρισης το 2019, και ανέδειξε τα εξής:

• Τα 5 πρώτα επαγγέλματα που απαιτούν το χαμηλότερο επίπεδο δεξιοτήτων, από το οποίο δημιουργήθηκε το 15% των νέων θέσεων εργασίας είναι: καθαριστές γραφείων, ξενοδοχείων και άλλων χώρων (96.245 θέσεις), ανειδίκευτοι εργάτες μεταποιητικών βιομηχανιών (110.010), αγγελιαφόροι, αχθοφόροι αποσκευών και μικροδεμάτων και διανομείς (22.207), οδοκαθαριστές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (9.203) και ανειδίκευτοι εργάτες κατασκευής και συντήρησης δρόμων και φραγμάτων (6.914).

• Το αμέσως επόμενο, επίσης χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων, δημιούργησε το 65% των νέων θέσεων εργασίας, με τα 5 πρώτα επαγγέλματα να είναι: υπάλληλοι γραφείου (με 365.827 νέες θέσεις εργασίας), οδηγοί μοτοσικλετών (15.937 θέσεις), οδηγοί φορτηγών και βαρέων φορτηγών (57.433), πωλητές σε καταστήματα (230.265), αποθηκάριοι και ζυγιστές (34.395).

• Τα 5 πρώτα από τα δυναμικότερα επαγγέλματα που συνδέονται με το 9% των νέων θέσεων εργασίας και απαιτούσαν μέσο προς υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων περιλαμβάνουν: νοσοκόμους (23.404), βοηθούς λογιστών (30.333), αντιπροσώπους και τεχνικούς επί των πωλήσεων, επαγγελματίες αθλητές και προπονητές, τεχνολόγους βιολογικών επιστημών.

• Στο υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων, από το οποίο δημιουργήθηκε το 12% των νέων θέσεων εργασίας, η πρώτη 5άδα περιλαμβάνει τα εξής επαγγέλματα: δάσκαλοι (12.179 θέσεις), σχεδιαστές – αναλυτές (24.109), καθηγητές Μ.Ε. (17.595), γιατροί (9.369), κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι και ασκούντες συναφή επαγγέλματα (2.681).