ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες

Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές το πρώτο δίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Συγκεκριμένα, ανέρχονται σε 2,296 δισ. ευρώ, κάτι που δείχνει ότι έχουν «παγώσει» οι αποπληρωμές των οφειλών του Δημοσίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες (δεν βρίσκονται οι προμηθευτές). Τα χρέη δημόσιων φορέων και εφορίας αυξήθηκαν σε ένα μήνα κατά 365 εκατ. ευρώ και ενδεχομένως η εξέλιξη αυτή να συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες. Ειδικότερα, τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:

• 29 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία, από 25 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη Ιανουαρίου.

• 156 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από 137 εκατ. ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου.

• 518 εκατ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 177 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ. Σημειώνεται ότι τα χρέη των ΟΚΑ αυξήθηκαν σε ένα μήνα κατά 134 εκατ. ευρώ.

• 722 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν στα 608 εκατ. ευρώ.

• 200 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα, από 198 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη Ιανουαρίου.

• 671 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Σημειώνεται ότι από το ανωτέρω ποσό τα 323 εκατ. δεν μπορούν να αποπληρωθούν λόγω εξωγενών παραγόντων (μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών).

Ωστόσο, τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα, δεδομένου ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από τον Δεκέμβριο 2015 και εφεξής, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.