ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με διαδικασίες εξπρές η λειτουργία νέων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ

Με διαδικασίες εξπρές η λειτουργία νέων επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ

Με απλή γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και σε βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές (ΒΕΠΕ), υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι στις εγκαταστάσεις τους δεν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η παραπάνω διάταξη, με την οποία διευκολύνεται η μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα και ειδικά αυτή που ασκείται στους οργανωμένους υποδοχείς, περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης για την απλούστευση άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η υπαγωγή στο καθεστώς της απλής γνωστοποίησης σημαίνει ότι η επιχείρηση, για να ξεκινήσει να λειτουργεί, γνωστοποιεί τα στοιχεία της στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μέχρι να ενεργοποιηθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου. Από τη στιγμή της γνωστοποίησης, η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές έπεται, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος που είχε θεσπισθεί το 2016 στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της Ελλάδας και σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα. Μέχρι τώρα, σε καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονταν οι οικονομικές δραστηριότητες που εγκαθίστανται σε επιχειρηματικά πάρκα, ενώ αυτές που βρίσκονται σε ΒΙΠΕ και ΒΕΠΕ υπάγονταν στο καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, το οποίο είναι πιο χρονοβόρο.

Πάρκο Οινοφύτων

Την ίδια ώρα, αναμένεται να επιταχυνθεί η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας, εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση της χώρας και όπου παράγεται το 35% του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου, καταργείται η υποχρέωση διασφάλισης της συναίνεσης του 55% των ιδιοκτητών γης για την ίδρυση επιχειρηματικού πάρκου εξυγίανσης στην περιοχή των Οινοφύτων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την απλοποίηση στην αδειοδότηση των ακόλουθων οικονομικών δραστηριοτήτων:

• Λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια: Προβλέπεται αδειοδότηση με έγκριση εγκατάστασης, η οποία πρέπει να δοθεί εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης και των αναγκαίων δικαιολογητικών. Οι αρμόδιες αρχές στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν αυτοψία. Εάν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί. Η έγκριση εγκατάστασης αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση έγκρισης λειτουργίας, η οποία πρέπει να δοθεί εντός 30 ημερών. Πιο απλές δραστηριότητες ψυχαγωγίας αδειοδοτούνται με απλή γνωστοποίηση.

• Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων και κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία: Προβλέπεται έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας που χορηγείται εντός 60 ημερών.

• Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής: Υπάγεται σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας.

Με καθεστώς απλής γνωστοποίησης μπορούν να ξεκινήσουν να λειτουργούν οι ακόλουθες οικονομικές δραστηριότητες: σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, συνεργεία οχημάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων, σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

Επίσης, πλέον και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια κ.λπ.) και οι πισίνες που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων θα υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, ενώ στο ίδιο καθεστώς θα υπάγονται επίσης τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι και οι πισίνες που βρίσκονται εντός τουριστικών λιμένων.

Σε μια προσπάθεια, εξάλλου, μείωσης των καθυστερήσεων που παρατηρούνται διαχρονικά και αυξήθηκαν την περίοδο της πανδημίας, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μεταφέρονται στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

Στο ΓΕΜΗ και τα φυσικά πρόσωπα. Το άρθρο 49 του νομοσχεδίου προβλέπει την υποχρεωτική εγγραφή στο ΓΕΜΗ και των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα (π.χ. με «μπλοκάκι»). 

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ενδιαφέρον, λόγω και της συγκυρίας, παρουσιάζει το άρθρο 55, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του Δημοσίου (Δημόσιο, δήμοι και ευρύτερος δημόσιος τομέας) αυτόματων μηχανημάτων παράδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων (postal lockers ή automated parcel machines), που αποτελεί στην ουσία εναλλακτική λύση για τις παραδόσεις στο σπίτι και αναμένεται να ελαφρύνει τον όγκο εργασιών των εταιρειών ταχυμεταφορών. Η εταιρεία ταχυμεταφορών που συνάπτει σύμβαση με τον δημόσιο φορέα καταβάλλει για κάθε μηχάνημα που εγκαθιστά αποζημίωση έως 5 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα στους εξωτερικούς χώρους και έως 10 ευρώ/τ.μ. ανά μήνα στους εσωτερικούς χώρους.