ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 40 εκατ. από την Intercontinental ΑΕΕΑΠ το 2021

Επενδύσεις 40 εκατ.  από την Intercontinental ΑΕΕΑΠ το 2021

Επενδυτικό πρόγραμμα 40 εκατ. ευρώ προβλέπει ότι θα ολοκληρώσει εντός του 2021 η διοίκηση της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, έστω και με την εύλογη καθυστέρηση ενός έτους, λόγω της πανδημίας. Ηδη, όπως ενημέρωσε πρόσφατα η εταιρεία, μέσω των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών της, «ο όμιλος έχει ήδη καταφέρει να προχωρήσει σε σημαντικό επίπεδο τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ακινήτων αξίας 29 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 72,5% του επενδυτικού σχεδίου». Η χρηματοδότηση του εν λόγω σχεδίου πρόκειται να γίνει μέσω της έκδοσης νέου ομολογιακού δανείου ύψους 40 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις με μία εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ρευστότητα. Η εταιρεία της οικογένειας Χαλικιά σχεδίαζε ήδη από το τέλος του 2019 να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της με σειρά νέων ακινήτων, ωστόσο υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση πέρυσι, αναστέλλοντας τις σχετικές κινήσεις έως ότου κρίνει ότι το επενδυτικό ρίσκο έχει περιοριστεί και οι συνθήκες στην οικονομία οδεύουν προς ομαλοποίηση. Ενας ακόμα λόγος που το σχέδιο του 2020 δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί ήταν και το επανειλημμένο κλείσιμο σειράς δημοσίων υπηρεσιών, όπως των κτηματολογίων, σταματώντας τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας για έναν αριθμό ακινήτων που περιλαμβάνονταν στον σχεδιασμό απόκτησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ.

Υπενθυμίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ αποτελείται από 32 ακίνητα επιφάνειας 43.273 τ.μ., με την αξία τους να προσεγγίζει τα 95,5 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι η εταιρεία προέβη πρόσφατα στην πρώτη της επένδυση από το 2019, καθώς προχώρησε στην υπογραφή μνημονίου συναντίληψης για την εξαγορά του κτιρίου γραφείων της φαρμακευτικής εταιρείας Glaxosmithkline. Πρόκειται για ακίνητο επιφάνειας 3.180 τ.μ. στη Λ. Κηφισίας 266, το οποίο πρόκειται να πουλήσει και να επαναμισθώσει η εν λόγω εταιρεία. Το τίμημα που θα καταβάλει η εισηγμένη εταιρεία ακινήτων θα ανέλθει σε 12,05 εκατ. ευρώ και προέκυψε έπειτα από τη συμμετοχή της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ σε κλειστή ιδιωτική διαγωνιστική διαδικασία.

Εκτός από την αγορά γραφείων, η διοίκηση της εταιρείας προβλέπει ότι θα εμφανιστούν επενδυτικές ευκαιρίες σε κατηγορίες ακινήτων όπως τα ξενοδοχεία και τα καταστήματα λιανικής. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αποκλείονται κινήσεις και προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι εταιρείες του κλάδου έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.Κατά το 2020 η Intercontinental International κατόρθωσε να συγκρατήσει την πτώση των εσόδων από ενοίκια σε μόλις 2% και 8,16 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 5,83 εκατ. ευρώ, από 7,73 εκατ. ευρώ κατά το 2019, σημειώνοντας κάμψη της τάξεως του 24,5%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους, ο κυριότερος εκ των οποίων αφορά τις ζημίες από την αναπροσαρμογή των ακινήτων της εισηγμένης στην εύλογη αξία.