ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία της Cisco µε εννέα φορείς

Συνεργασία της Cisco µε εννέα φορείς

Μνηµόνια συνεργασίας υπέγραψε χθες το διεθνές κέντρο ψηφιακού µετασχηµατισµού και ψηφιακών δεξιοτήτων της Cisco στη Θεσσαλονίκη µε 9 φορείς. Σε αυτούς περιλαµβάνονται εκπρόσωποι των δήµων Πυλαίας – Χορτιάτη και Αλεξανδρούπολης, του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Πανεπιστηµίου Πάτρας, του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, του Ελληνοϊταλικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, καθώς και του CITY College, University of York Europe Campus.

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στόχος των µνηµονίων συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη, έρευνα, διάδοση και εκπαίδευση σε τεχνολογίες ψηφιακού µετασχηµατισµού, η δηµιουργία καινοτόµων λύσεων σε προβλήµατα της καθηµερινότητας σχετικά µε τη λειτουργία της κοινωνίας, καθώς και η συνεργασία µε αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. Τα µνηµόνια συνεργασίας προβλέπουν, µεταξύ άλλων, εκπόνηση ερευνών και ανάπτυξη καινοτόµων προγραµµάτων και πιλοτικών τεχνολογικών εφαρµογών, δηµιουργία εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τεχνολογίες αιχµής, αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ τοπικών εταιρειών και των οµολόγων τους στο εξωτερικό, διοργάνωση εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων κ.ά.