ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 113,5 εκατ. κατέγραψε το 2020 ο όμιλος Eurolife

Κέρδη 113,5 εκατ. κατέγραψε το 2020 ο όμιλος Eurolife

Αυξημένα κέρδη κατά 16% σε σχέση με το 2019 παρουσίασε την προηγούμενη οικονομική χρήση ο όμιλος Eurolife FFH, καταγράφοντας συνολικά κέρδη μετά από φόρους 113,5 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία προ φόρων ήταν αυξημένη κατά 13% στα 151,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα βελτιώθηκαν κατά 6% και διαμορφώθηκαν στα 22,2 εκατ. ευρώ. 

Παρουσιάζοντας χθες διαδικτυακά τα αποτελέσματα της Eurolife FFH, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου αναφέρθηκε στη σωρευτική απόδοση που πέτυχε ο όμιλος για τους μετόχους του από το 2016, οπότε και εξαγοράστηκε κατά 80% από τον όμιλο Fairfax, αποφέροντας συνολικά κέρδη προ φόρων ύψους 672,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις που κατέβαλε προς τους ασφαλισμένους ξεπέρασαν το 1,4 δισ. ευρώ. Κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο μετά και την εξαγορά της AXA από την Generali και της Εθνικής Ασφαλιστικής από το CVC Capital Partners, ο κ. Σαρρηγεωργίου εκτίμησε ότι «οι ανακατατάξεις θα συνεχιστούν», σημειώνοντας ότι «ο όμιλος πιστεύει στις προοπτικές του κλάδου και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις».  

Σε ό,τι αφορά τα παραγωγικά αποτελέσματα του ομίλου της Eurolife FFH, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μειώθηκε το 2020 κατά 11% και διαμορφώθηκε στα 448,6 εκατ. ευρώ, και είναι κυρίως αποτέλεσμα των μειωμένων πωλήσεων από το τραπεζικό δίκτυο, που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία. Οι αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους ανήλθαν στα 291,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο όμιλος επέδειξε αξιοσημείωτη υπεροχή και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων για λογαριασμό των ασφαλισμένων του. Συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων των ατομικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου εξασφάλισε υψηλές αποδόσεις ύψους 3,24%, ενώ η απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων των ομαδικών προγραμμάτων διαχείρισης κεφαλαίου έκλεισε στο 2,78% το 2020. 

Κέρδη 113,5 εκατ. κατέγραψε το 2020 ο όμιλος Eurolife-1Οπως δήλωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου, οι υψηλές αποδόσεις στα επενδυτικά προγράμματα για το 2020 είναι σε συνέχεια των υψηλών αποδόσεων που διαχρονικά απολαμβάνουν οι ασφαλισμένοι των ατομικών και ομαδικών 
προγραμμάτων. 

Το συνολικό μερίδιο αγοράς του ομίλου της Eurolife FFH υπολογίζεται στο 10%, με τον κλάδο ζωής να αποτελεί τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και στον οποίο το μερίδιο αγοράς φθάνει το 16%, ενώ στις γενικές ασφάλειες το μερίδιο διαμορφώ-
νεται στο 3%.

Το ενεργητικό του ομίλου Eurolife FFH ανήλθε στα τέλη του 2020 στα 3,5 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 738 εκατ. ευρώ. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε επίσης η φερεγγυότητα των εταιρειών του ομίλου, με τον δείκτη φερεγγυότητας της εταιρείας ζωής να ανέρχεται στο 194% και της εταιρείας γενικών ασφαλίσεων στο 158% (στοιχεία Φεβρουαρίου), χωρίς μάλιστα τη χρήση μεταβατικών μέτρων.

Παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών λόγω της πανδημίας, ο ασφαλιστικός κλάδος, όπως σημείωσε ο κ. Σαρρηγεωργίου, επέδειξε αντοχές στην κρίση και χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας αυτής είναι η άνοδος των ασφαλίσεων υγείας κατά 9,5%. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurolife, αποδεικνύει την εγρήγορση που δείχνουν οι καταναλωτές για νοσοκομειακές καλύψεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πανδημία αναδεικνύει και την αναγκαιότητα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Περαιτέρω, η οικονομική κρίση ανέδειξε και την αναγκαιότητα πρόσθετων καλύψεων όπως η διακοπή εργασιών και οι κυβερνοεπιθέσεις, που ήταν πριν από λίγο καιρό εν πολλοίς άγνωστες για τη χώρα μας, ενώ ακόμη ένας τομέας συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι οι καλύψεις για καταστροφές από φυσικά φαινόμενα.