ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασία: Εντατικοποίηση της εργασίας αποτυπώνει νέα έρευνα της ΓΣΕΕ

Εργασία: Εντατικοποίηση της εργασίας αποτυπώνει νέα έρευνα της ΓΣΕΕ

Την εντατικοποίηση της εργασίας εν μέσω πανδημίας αλλά και την αύξηση της παραβατικότητας αποτυπώνει έρευνα της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία, ενώ οι μισοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν ότι εργάζονται υπερωριακά, δύο στους πέντε δεν πληρώνονται για αυτές τις υπερωρίες. Η έρευνα διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τους εργαζομένους, καθώς καθημερινά διακυβεύεται η υγεία και η ασφάλειά τους στους χώρους εργασίας, εν μέσω μάλιστα σημαντικής μείωσης των εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας. Καθίσταται δε πολλαπλά επίκαιρη, καθώς στο υπουργείο Εργασίας προετοιμάζεται το σχέδιο νόμου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη, αλλαγές στο ύψος των επιτρεπόμενων υπερωριών αλλά και μια σειρά παρεμβάσεων, όπως η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας, στην οποία θα δηλώνονται τα ωράρια και οι αλλαγές τους από τους εργοδότες, ώστε να υπάρχει κεντρικός online έλεγχος από τις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Στην έρευνα της ΓΣΕΕ, πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών απάντησε πως επιθυμεί την πληρωμή των υπερωριών αντί αδείας.

Η έρευνα κοινής γνώμης με την οποία καταγράφονται και αποτιμώνται συγκριτικά οι δείκτες κλίματος αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα έρχεται σε συνέχεια ανάλογης έρευνας που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2021 και, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, αποτυπώνει με ξεκάθαρο τρόπο την ένταση της παραβατικότητας που επικρατεί στην αγορά εργασίας σε σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας, την έκταση της υπερεργασίας καθώς και την έκταση των απλήρωτων υπερωριών στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικά καταγράφονται οι αρνητικές εργασιακές επιπτώσεις στην εντατικοποίηση, στον χρόνο εργασίας καθώς και στις απλήρωτες υπερωρίες στους εργαζομένους ιδιωτικού τομέα. Τα ευρήματα που προκύπτουν είναι:

 • Το 52% αναφέρει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριο σε εβδομαδιαία βάση.
 • Από αυτούς, το 25% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω 1-3 ώρες.
 • Το 17% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω 4-6 ώρες.
 • Το 4% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω 7-8 ώρες.
 • Το 6% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω 9 ώρες και πλέον.
 • Το 40% όσων εργάζονται υπερωριακά δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες.
 • Από αυτούς, το 52% των εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση δηλώνει ότι δεν αμείβεται για τις υπερωρίες και αντίστοιχα το 24% των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης.
 • Σχεδόν καθολική, με 73%, είναι η απαίτηση των εργαζομένων να πληρώνονται τις υπερωρίες τους αντί να λαμβάνουν άδεια ή ρεπό.
 • Το 60% των εργαζομένων μερικής απασχόλησης δηλώνει ότι με βάση τη σύμβασή του δουλεύει πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα.
 • Από αυτούς, το 36% δηλώνει ότι εργάζεται 21-30 ώρες.
 • Το 24% αναφέρει ότι εργάζεται 31-35 ώρες.