ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Coface: Τo Eμπόριο «Θέλει αρετήν και τόλμην»

Coface: Τo Eμπόριο «Θέλει αρετήν και τόλμην»

2021. H καρδιά της Ελλάδας χτυπά δυνατότερα από ποτέ. Η πορεία μέχρι σήμερα δύσκολη, από τα πρώτα σκιρτίματα για ανεξαρτησία στις καρδιές των επαναστατούντων Ελλήνων, μέχρι τη σημερινή δίψα για μίας άλλης μορφής απελευθέρωση, το Έθνος δοκιμάζεται, πιέζεται, αγανακτεί. Αλλά αντέχει.

Ο Έλληνας διαθέτει ψυχή, διαθέτει πνεύμα. Είναι η Ελληνική ψυχή, άλλωστε, εκείνη που κρατά άσβεστη τη λαχτάρα για εξέλιξη, για δημιουργία. Χάρη στο Ελληνικό πνεύμα, χάρη στις οργανωτικές ικανότητες των Ελλήνων Επιχειρηματιών, των Εμπόρων και των Πλοιοκτητών, οι Μεγάλες Δυνάμεις οδηγήθηκαν τότε, στην αρχή, σε ένδειξη ουσιαστικού ενδιαφέροντος για την τύχη της Ελλάδας και στην παροχή υποστήριξης για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Eλληνικού κράτους.

Mία από τις Μεγάλες Δυνάμεις, η Γαλλία. Παραδοσιακός φίλος και σταθερός υποστηρικτής της Ελλάδας τα 200 χρόνια της υπόστασής της ως κράτος. Οι δύο χώρες συνεργάζονται στενά στη δημιουργία και υποστήριξη μεγάλων, καινοτόμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και ιδεών, εμπνευσμένες από την αρετή και τόλμη των Ελλήνων προγόνων, αλλά και τις συνεχείς αλληλεπιδράσεις των δύο Εθνών, στο πέρασμα των αιώνων.

Η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία επηρέασε όσο καμία άλλη θεώρηση τις ιδέες των Γάλλων φιλοσόφων και διανοούμενων του 18ου και 19ου αιώνα, οι οποίοι θεμελίωσαν τον φιλελευθερισμό και εισήγαγαν τον διαφωτισμό στην Ευρώπη.

Οι ιδέες του διαφωτισμού, που γέννησε μία άλλη μεγάλη επανάσταση, η Γαλλική, διέτρεξαν τη ραχοκοκαλιά των φιλελλήνων ανά την Ευρώπη και γέννησαν τη σπίθα του Αγώνα, του Μεγάλου Αγώνα της λευτεριάς.

Μεσοπολεμικά και μεταπολεμικά η Γαλλία στάθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους αρωγούς της εθνικής παλινόρθωσης, με την επίδραση στις τέχνες, στις επιχειρήσεις, στη δομή της κοινωνίας και της οικονομίας να είναι εμφανής μέχρι τις μέρες μας.

Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας, ένα από τα σπουδαιότερα νομοθετήματα, ο οποίος καθιέρωσε μία νέα αντίληψη στο εμπορικό δίκαιο, το οποίο έπαψε πλέον να είναι το δίκαιο των εμπόρων και μετατράπηκε σε δίκαιο του εμπορίου, επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την εμπορική νομοθεσία της Ελλάδας. Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας, ο οποίος είχε εισαχθεί εθιμικά στην Ελλάδα ήδη πριν από την επανάσταση του 1821, ενώ με το πρώτο επαναστατικό σύνταγμα απέκτησε και επίσημη νομική ισχύ, πλαισίωσε τις εμπορικές δραστηριότητες των οργανωμένων επιχειρήσεων, θεμελιώδης ασπίδα προστασίας των οποίων αποτελεί, στις μέρες μας, η ασφάλιση του εμπορικού πιστωτικού τους κινδύνου.

Η ασφάλιση των πιστώσεων, ένα καινοτόμο, υποστηρικτικό εργαλείο στις υπηρεσίες του σύγχρονου Επιχειρηματία, θωρακίζει τη μακροημέρευση της επιχείρησης, δίνει ώθηση για νέες αγορές, νέες κορυφές και ενδυναμώνει τον οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό κορμό της χώρας. Κι αυτό είναι το δικό μας λιθαράκι.

Για την ενδυνάμωση της εμπορικής υπόστασης και τη δημιουργία νέων στόχων. Για την ανάπτυξη και την υποστήριξη του ελεύθερα σκεπτόμενου, δημιουργικού Επιχειρηματία, που δε γνωρίζει σύνορα, ούτε δεσμεύεται από αγκυλώσεις.