ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατά 30% αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές το 2020

Κατά 30% αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές το 2020

Μεγάλη άνθηση γνώρισε το διεθνές ηλεκτρονικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξεως του 25%-30%, όπως δείχνουν τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας του ομίλου έκδοσης των καρτών Mastercard. Και προφανώς, αυτό εξηγείται διότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών και όχι απαραίτητα μόνο των νεότερης ηλικίας στράφηκε αποκλειστικά στην ηλεκτρονική κατανάλωση.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο της Mastercard, προστατεύοντας πλήρως το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, παρουσιάζει μια ανώνυμη και συγκεντρωτική καταγραφή της δραστηριότητας των συναλλαγών στο δίκτυο της εν λόγω εταιρείας. Ειδικότερα, το 2020 οι καταναλωτές δαπάνησαν 900 δισ. δολάρια περισσότερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε σύγκριση με το 2019. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε 5 δολάρια που δαπανήθηκαν σε εμπορικές δραστηριότητες, το 1 δολάριο αφορούσε την ηλεκτρονική συναλλαγή, ενώ το 2019 η συγκεκριμένη αναλογία ήταν 7 προς 1 για τις ψηφιακές αγορές. Παράλληλα, η έρευνα σημειώνει πως περίπου το 20%-30% των σχετιζόμενων με τον κορωνοϊό αλλαγών σε ψηφιακές λύσεις παγκοσμίως αναμένεται να διατηρηθεί και μετά το τέλος της πανδημίας.

Η δυνατότητα πώλησης αγαθών και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου διευκόλυνε σημαντικά λιανεμπόρους, εταιρείες εστίασης και άλλες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αποδείχθηκαν απρόβλεπτες και ασταθείς. Αν και ο βαθμός ψηφιακού μετασχηματισμού ποικίλλει ανά περιφέρεια, οικονομία και νοικοκυριό, εντούτοις υπάρχουν βασικές τάσεις. Οι ώριμες ψηφιακά οικονομίες ενίσχυσαν σημαντικά την ηλεκτρονική κατανάλωση. Αυτές, δηλαδή, που είχαν υιοθετήσει περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές πριν από την πανδημία, όπως για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ, κατέγραψαν μεγαλύτερα και πιο σταθερά κέρδη από την αυξημένη ροπή των καταναλωτών προς τις ψηφιακές συναλλαγές, σε σχέση με εκείνα των χωρών που είχαν μικρότερο μερίδιο ηλεκτρονικού εμπορίου πριν από την πανδημία, όπως η Αργεντινή και το Μεξικό.

Οι ηλεκτρονικές αγορές σε καταστήματα τροφίμων και εκπτωτικά κέντρα ήρθαν για να μείνουν. Οι βασικοί τομείς λιανικής, που είχαν το μικρότερο μερίδιο ηλεκτρονικών αγορών πριν από την κρίση, εμφάνισαν τώρα, χάρις στον ιό, μερικά από τα μεγαλύτερα κέρδη λόγω της προσαρμογής των καταναλωτών σε νέες ψηφιακές λύσεις. Τέλος, η διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συνηθειών, καθώς και η μικρή βάση δεδομένων σε αυτές τις αγορές από την προ-πανδημική εποχή, υποδεικνύει πως η αύξηση της χρήσης των ηλεκτρονικών αγορών (70%-80%) στα καταστήματα τροφίμων θα διατηρηθεί και μετά το τέλος του κορωνοϊού.