ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άγνωστα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τις περισσότερες επιχειρήσεις

Άγνωστα τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τις περισσότερες επιχειρήσεις

Μόλις το 7% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιεί κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, ποσοστό μεν ίσο με τον κοινοτικό μέσο όρο, αλλά πολύ μικρότερο από αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και μάλιστα μικρότερες από την Ελλάδα, καθώς και αυτό που ισχύει στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Το παραπάνω, βεβαίως, δεν προξενεί μεγάλη εντύπωση εάν αναλογισθεί κάποιος ότι προ κορωνοϊού πολύ μικρό ποσοστό επιχειρήσεων στην Ελλάδα είχε, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να κάνει ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που αφορούν το 2020, βρίσκεται η Ιρλανδία, όπου συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί το 23% των επιχειρήσεων, ακολουθεί η Μάλτα με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 19%, έπεται η Φινλανδία με ποσοστό 12%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Δανία με 11%. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. καταγράφεται μονοψήφιο ποσοστό επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία να έχουν ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά από την Ελλάδα (9% η Ισπανία και η Πορτογαλία και 8% η Ιταλία). Στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Λετονία (2%), η Σλοβενία, η Ουγγαρία και η Κύπρος (3%) και η Πολωνία (4%).

Τα ποσοστά αναφέρονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 10 άτομα, ενώ ως εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται στη συγκεκριμένη καταγραφή της Eurostat οι ακόλουθες: α) chatbots (απαντούν στις ερωτήσεις πελατών αυτοματοποιημένα) ή εικονικοί βοηθοί που επίσης απαντούν στους πελάτες, β) επεξεργασία φυσικής γλώσσας, γ) παραγωγή φυσικής γλώσσας ή αναγνώριση ομιλίας για την ανάλυση εσωτερικά big data και δ) χρήση ρομπότ για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών (επόπτευση χώρου, καθαριότητα, μεταφορές κ.ά.).

Μέσα στο 2021 η Κομισιόν αναμένεται να προχωρήσει σε πρόταση κανονισμού που θα ρυθμίζει οριζόντια διάφορα θέματα για τις δυνατότητες αλλά και για τα όρια που πρέπει να τίθενται στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο σχέδιο για το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης, προβλέπεται μεταξύ άλλων η χρηματοδότηση και ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων. Το εν λόγω σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει ποιες φορολογικές δηλώσεις περιέχουν ψεύτικα στοιχεία, ενώ σχεδιάζεται να εφαρμοστεί στο σύνολο της φορολογίας, καθώς θα καλύπτει περιπτώσεις απάτης στον φόρο εισοδήματος, σε ΦΠΑ, δασμούς, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενδοομιλικές απάτες κ.ά. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιεί εδώ και λίγο καιρό και η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό ενός εργαλείου συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών δεδομένων (π.χ. τιμές) χιλιάδων προϊόντων σε διάφορες αγορές στην Ελλάδα σε πραγματικό χρόνο, με τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης αναλύσεων και αναφορών, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει ένα μηχανισμό «σκαναρίσματος» προκειμένου να επιτυγχάνεται η γρήγορη και βασισμένη στις πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία προτεραιοποίηση των υποθέσεων της Επιτροπής.