ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Τιτάν»: Αύξηση λειτουργικών κερδών σε υψηλό δεκαετίας

«Τιτάν»: Αύξηση λειτουργικών κερδών σε υψηλό δεκαετίας

Σημαντική ώθηση αναμένεται να δοθεί στις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου τσιμέντων «Τιτάν», τόσο φέτος όσο και τα επόμενα χρόνια, από τα αναπτυξιακά πακέτα που προωθούνται σε ΗΠΑ και Ε.Ε. Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των μέτρων αυτών εστιάζει στην υλοποίηση νέων έργων υποδομής, ώστε να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ο ελληνικός όμιλος μπορεί να προσδοκά σε σημαντική τόνωση των μεγεθών του.

Στην ετήσια έκθεση του ομίλου για τη χρήση 2020 αναφέρεται ότι «τα θεμελιώδη μεγέθη των αγορών του ομίλου παραμένουν ισχυρά. Στην Ελλάδα, αναμένουμε να συνεχιστεί η πορεία ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας, ενώ ένας σημαντικός αριθμός από δημόσια και ιδιωτικά έργα επιταχύνεται σταδιακά. Επιπλέον, η κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα αναμένεται να επωφεληθεί από την αυξημένη εισροή των κεφαλαίων από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης». Το 2020, ο τομέας Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης σημείωσε ετήσια έσοδα 247 εκατ. ευρώ, ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,7%, χάρη στην ανάκαμψη που καταγράφηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,3 εκατ. ευρώ, σε 17 εκατ. ευρώ, παρά την πρόβλεψη απομείωσης ενεργητικού κατά 7 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, στη μεγαλύτερη αγορά για τον όμιλο, τις ΗΠΑ, πρόσφατα ανακοινώθηκε ένα πακέτο στήριξης «μαμούθ», το οποίο θα αγγίξει το 1,6 τρισ. ευρώ. Εξ αυτού, περίπου 431 δισ. ευρώ θα αφορούν έργα υποδομής, όπως γέφυρες και δρόμοι, κατοικίες χαμηλού κόστους, σχολεία, νοσοκομεία, ομοσπονδιακά κτίρια, μονάδες φροντίδας παιδιών και δημοτικά κολέγια. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του ομίλου σημειώνει ότι «από το δεύτερο εξάμηνο του έτους και μετά, αναμένουμε την αύξηση των δημοσίων δαπανών για τη χρηματοδότηση επειγουσών αναγκών σε υποδομές». Μέχρι τότε, η ζήτηση δομικών υλικών στην αγορά των ΗΠΑ θα συνεχίσει να καταγράφει θετικό πρόσημο, χάρη στο ότι υπάρχει ακόμα σημαντικό απόθεμα ανεκτέλεστων παραγγελιών. Υπενθυμίζεται ότι το 2020 η θυγατρική στις ΗΠΑ εμφάνισε οριακά χαμηλότερα έσοδα, 938 εκατ. ευρώ (-1,5%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 1,8%, σε 176 εκατ. ευρώ.

Συνολικά το 2020 αποτέλεσε το έτος με την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία EBITDA του ομίλου «Τιτάν» από το 2010 και μετά. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στο εξαιρετικό δεύτερο εξάμηνο του έτους, που υπερκάλυψε τις απώλειες εσόδων που είχαν σημειωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, δηλαδή κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Ετσι, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 286,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,1%, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας που σημείωσαν αρκετές αγορές, του ελέγχου των δαπανών που έλαβε χώρα και του ευνοϊκού ενεργειακού κόστους, καθώς το μεγαλύτερο διάστημα του 2020 οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν χαμηλές.  

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει και η αναφορά του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, για την πρόοδο που πραγματοποίησε ο «Τιτάν» τον προηγούμενο χρόνο όσον αφορά τους στρατηγικούς στόχους του στους τομείς της ψηφιοποίησης και της απανθρακοποίησης του ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, «η ανάλυση μαζικών δεδομένων (big data) και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις, να εξασφαλιστούν λειτουργικοί στόχοι αποτελεσματικότητας, να ενισχυθούν οι δυνατότητες της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και να επαναπροσδιορίσουμε το πώς αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαλεξόπουλος. Μεταξύ άλλων, ο όμιλος ανέπτυξε ένα σύγχρονο περιβάλλον αλληλεπίδρασης με τους πελάτες του και εφάρμοσε νέες τεχνικές ανάλυσης επιμέρους λειτουργιών του, όπως ο αυτοματισμός των διαδικασιών, η διαχείριση των αποθεμάτων, η συντήρηση και η πρόβλεψη βλαβών.