ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εστίαση: Αφορολόγητη η κρατική ενίσχυση

Εστίαση: Αφορολόγητη η κρατική ενίσχυση

Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη θα είναι η ενίσχυση που θα δοθεί ως κεφάλαιο επανεκκίνησης για την αγορά πρώτων υλών στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης η οποία κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο περί απλοποίησης αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική ρύθμιση, η ενίσχυση αυτή δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Με άλλο άρθρο στην ίδια τροπολογία προβλέπεται η δυνατότητα, σε περιπτώσεις άπρακτης παρέλευσης της εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας, να ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρείες ο έλεγχος συμμόρφωσης επιχειρήσεων με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους. Σημειώνεται ότι ήδη προβλέπεται η δυνατότητα να πιστοποιούν ελεγκτικές εταιρείες το 50% της υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί σε αναπτυξιακό νόμο.

Σε δεύτερη τροπολογία που κατατέθηκε επίσης χθες στο ίδιο νομοσχέδιο, προβλέπεται ακόμη μία ρύθμιση με στόχο την επιτάχυνση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στα καθήκοντα που μπορεί να ανατεθούν στη Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) θα συμπεριλαμβάνεται πλέον και η αξιολόγηση, έλεγχος ή και σύνταξη εισήγησης για την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων των τριών τελευταίων αναπτυξιακών νόμων.

Με άλλη ρύθμιση παρατείνεται έως τις 8/8/2024 η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων η οποία έληξε ή λήγει έως την προαναφερθείσα προθεσμία. Κανονικά η προθεσμία αυτή έληγε στις 8/8/2021.

Επιπλέον, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή η σε βάρος αυτών σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων υπέρ των γενικών αποθηκών. Ακόμη, αυξάνονται οι πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2021 του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά 250 εκατ. ευρώ στο εθνικό σκέλος και κατά 1 δισ. ευρώ στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, για την αντιμετώπιση δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό.

Τέλος, παρατείνεται κατά τρία χρόνια η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, δεδομένου ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα η τροποποίηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και του ρυμοτομικού σχεδίου.