ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστολή συμβάσεων: Οι προθεσμίες για τις δηλώσεις

Αναστολή συμβάσεων: Οι προθεσμίες για τις δηλώσεις

Περιθώριο έως τις 30 Απριλίου έχουν οι εργοδότες προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις ή ορθές επαναλήψεις για τους εργαζομένους τους που θέτουν σε αναστολή σύμβασης τον Απρίλιο, καθώς ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οπως ξεκαθαρίζεται από το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», η δήλωση υποβάλλεται επιλέγοντας την ειδική περίπτωση «Περιπτώσεις εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες της κατηγορίας 1.1.».

Επιπλέον, έως αύριο Κυριακή 18 Απριλίου οι επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 47.82 και 47.89), των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους με έναρξη από 12/4/2021, για τον μήνα Απρίλιο.

Τυχερά παιχνίδια

Αύριο εκπνέει η διορία και για επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στα τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.14 και 92.00.21), ήτοι έχουν ΚΑΔ 92.00, ο οποίος είναι κλειστός με εντολή δημόσιας αρχής, και μόνο για τις εξαιρέσιμες δραστηριότητες μπορούν να προβούν σε ορθή επανάληψη των ήδη υποβληθεισών δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για όσους εργαζομένους επιστρέφουν στην εργασία τους. Για παράδειγμα, εάν έχει υποβληθεί δήλωση αναστολής σύμβασης εργασίας εργαζομένου για όλο τον μήνα Απρίλιο και ο εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία του στις 12/4/2021, τότε η επιχείρηση προβαίνει σε ορθή επανάληψη της δήλωσης τροποποιώντας το διάστημα της αναστολής, δηλαδή από 1/4/2021 έως και 11/4/2021.

Σημειώνεται πως μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας ισχύει η προαναγγελία των δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας.

«Συν-Εργασία»

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώνεται την Τετάρτη 21 Απριλίου η δυνατότητα υποβολής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 σε επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής για τη β΄ φάση. 

Ειδικότερα, η προθεσμία αφορά επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων δεν κατέστη δυνατή για λόγους ανωτέρας βίας η υποβολή δήλωσης ένταξης στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Στην πράξη, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων για την α΄ φάση, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. Η επαναληπτική διαδικασία είναι δυνατή μόνον εφόσον γνωστοποιήθηκε η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό μέσω του εντύπου Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός Ωραρίου. Οι αιτήσεις για τη β΄ φάση θα ξεκινήσουν στις 22 και θα ολοκληρωθούν στις 29 Απριλίου.