ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία δεν… λύγισε τον κλάδο του αλουμινίου

Η πανδημία δεν… λύγισε τον κλάδο του αλουμινίου

Ισχυρές αντοχές επέδειξε ο έντονα εξαγωγικός κλάδος του αλουμινίου το 2020, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Ενωση Αλουμινίου. Οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου παρουσίασαν οριακή αύξηση (0,4%) το 2020 σε σχέση με το 2019, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 53% των συνολικών πωλήσεων. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 2% και κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές, αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 84% των συνολικών πωλήσεων.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ενωσης Αλουμινίου, οι πωλήσεις προϊόντων έλασης τo 2020, παρότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2019, αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου (67% των συνολικών πωλήσεων της α΄ μεταποίησης του κλάδου). Με τα ιδιαίτερα ποιοτικά προϊόντα και τις σύγχρονες γραμμές παραγωγής είναι ο πιο εξωστρεφής υποκλάδος, αφού το 88% της παραγωγής εξάγεται στις διεθνείς αγορές. Ο κλάδος της διέλασης συνέχισε την ανάκαμψή του και οι συνολικές πωλήσεις προϊόντων διέλασης το 2020 σημείωσαν  αύξηση κατά 5,5% περίπου, σε σχέση με το 2019. Η εγχώρια αγορά σημείωσε μείωση μικρότερη του 2% σε σχέση με το 2019. Οι  εξαγωγές, τέλος, που απορρόφησαν το 74% των πωλήσεων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2019 και κατευθύνθηκαν κυρίως στις απαιτητικές αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή δασμών antidumping στις εισαγωγές προϊόντων διέλασης από την Κίνα. Η κύρια χρήση των προϊόντων διέλασης είναι στη οικοδομή τόσο στην εγχώρια αγορά (84%) όσο και στις εξαγωγές (45%), αξιοποιώντας τα διεθνώς πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου των ελληνικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2020 οι εξαγωγές του ελληνικού κλάδου αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των προϊόντων της εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας (βωξίτης, αλουμίνα, αλουμίνιο-α΄ ύλη, προϊόντα έλασης και διέλασης, τελικά προϊόντα), αντιπροσώπευαν περίπου το 5,6% των συνολικών εξαγωγών της χώρας. Ετσι, ο κλάδος, που είναι ιδιαιτέρως  γνωστός και ανταγωνιστικός στις διεθνείς αγορές, κατατάσσεται ως ο τρίτος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας με αξία εξαγωγών 1.701 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2019, κυρίως λόγω της πανδημίας, και ο δεύτερος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, 780 εκατ. ευρώ περίπου, σημειώνοντας μείωση  κατά 6% σε σχέση με το 2019.

Ο κλάδος αλουμινίου της χώρας αποτελείται από 3.000 μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  σε όλα τα στάδια μεταποίησης και εμπορίου, και απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 30.000 άτομα. Είναι ένας καθετοποιημένος κλάδος σε τρία με τέσσερα στάδια μεταποίησης, από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι τα διεθνώς πιστοποιημένα τελικά προϊόντα. Πέραν των εξαγωγών, έχει και έντονη διεθνή παρουσία, με παραγωγικές μονάδες, ιδιόκτητα δίκτυα διανομών και εμπορική παρουσία σε πάνω από 50 χώρες.