ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλές επιδόσεις εντός και εκτός Ελλάδας για την «Παπουτσάνης»

Υψηλές επιδόσεις εντός και εκτός Ελλάδας για την «Παπουτσάνης»

Με ανάπτυξη 28% «έτρεξε» το πρώτο τρίμηνο του 2021 για την «Παπουτσάνης», με τις πωλήσεις της να διπλασιάζονται όσον αφορά τα επώνυμα προϊόντα, ενώ σημείωσε υψηλά ποσοστά αύξησης και στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες δραστηριοποιείται. Η ενίσχυση της παρουσίας της «Παπουτσάνης» είναι εμφανής τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, με τις εξαγωγές της να αποτελούν στο α΄ τρίμηνο του 2021 το 59% του συνολικού τζίρου της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, ο συνολικός κύκλος εργασιών ανήλθε σε 10,29 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 28%, ενώ οι εξαγωγές σε 6,06 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 13%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,74 εκατ. ευρώ έναντι 0,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,54 εκατ. ευρώ έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Το μεικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, ανήλθε σε 2,96 εκατ. ευρώ έναντι 2,11 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, βελτιωμένο κατά 40%. Το μεικτό περιθώριο κέρδους εμφάνισε βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 29% έναντι 26% το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Το 24% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επώνυμων προϊόντων της «Παπουτσάνης» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το 4% από πωλήσεις προς την ξενοδοχειακή αγορά, το 58% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 14% από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Η κατηγορία των επώνυμων προϊόντων της «Παπουτσάνης» παρουσίασε αύξηση κατά 107% το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έχει διαδραματίσει η είσοδος της εταιρείας στα αντισηπτικά από την περυσινή άνοιξη, ενώ πρόσφατα εισήλθε και στην κατηγορία των απολυμαντικών επιφανειών. Η εταιρεία επωφελείται βεβαίως και από τη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης για προϊόντα προσωπικής υγιεινής (σαπούνι σε υγρή και στέρεα μορφή κυρίως), φαινόμενο που ξεκίνησε με την εμφάνιση του κορωνοϊού το 2020. Καθοριστικό ρόλο πάντως έχει διαδραματίσει και η αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης στην οποία έχει προβεί η εταιρεία, καθώς από τις αρχές του 2021 εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Σύμφωνα με την «Παπουτσάνης», τούτο έχει ως συνέπεια την αύξηση του δημοσιευμένου κύκλου εργασιών κατά 0,3 εκατ. ευρώ και την ισόποση αύξηση των εξόδων διάθεσης. Μη λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή αυτή στον τρόπο τιμολόγησης, η αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των επώνυμων προϊόντων θα ήταν επίσης πολύ υψηλή, 82% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2020.

Οι πωλήσεις στην κατηγορία των προϊόντων για τρίτους αυξήθηκαν κατά 62% το πρώτο τρίμηνο του 2021, με καθοριστική τη συμβολή της περαιτέρω ανάπτυξης υφιστάμενων συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού.

Μείωση, αντιθέτως, κατά 21% σημείωσαν οι πωλήσεις των σαπωνομαζών (πρώτη ύλη για παραγωγή σαπουνιού), κατηγορία η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε αγορές εκτός Ελλάδας. Η μείωση αποδίδεται από την εταιρεία στο γεγονός ότι πέρυσι καταγράφηκε πολύ μεγάλη αύξηση λόγω της ξαφνικής ενισχυμένης ζήτησης που προκλήθηκε από την εμφάνιση της πανδημίας. Η διοίκηση της «Παπουτσάνης» εκτιμά ότι, λόγω νέων συνεργασιών αλλά και της έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας παραγωγής συνθετικής σαπωνόμαζας, αυτή η υστέρηση θα καλυφθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Τέλος, η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων υποχώρησε, όπως ήταν αναμενόμενο – μείωση πωλήσεων κατά 70%. Η συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται να ανακάμψει ώς ένα βαθμό από το τέλος του δεύτερου με αρχές του τρίτου τριμήνου του 2021.