ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Μείωση τζίρου και ζημίες

Motor Oil: Μείωση τζίρου και ζημίες

Τη σφραγίδα των δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον το 2020 εξαιτίας των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας φέρουν τα αποτελέσματα της Motor Oil που ανακοίνωσε η εταιρεία χθες. Ο κύκλος εργασιών το 2020 μειώθηκε κατά 34,70% σε σχέση με το 2019 και διαμορφώθηκε σε 6,12 δισ., από 9,37 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στην εν λόγω εξέλιξη συνέβαλε η μείωση του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 37,08%, η ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (μέση ισοτιμία) κατά 2,03% και η μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 10,12%.   

Η σημαντική υστέρηση του όγκου πωλήσεων το 2020 σε σχέση με το 2019 οφείλεται αφενός στην προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση του συγκροτήματος υδρογονοπυρόλυσης του διυλιστηρίου που πραγματοποιήθηκε το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 και αφετέρου στις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19. Ειδικότερα, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι πωλήσεις μαζούτ και αεροπορικού καυσίμου (μείωση κατά 47,29% και 45,85%, αντίστοιχα). Τα κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2020 σε 86,4 εκατ. ευρώ, από 473,9 εκατ. ευρώ το 2019 (μείωση 81,77%), και της εταιρείας σε 3,115 εκατ. ευρώ το 2020, από 359,607 εκατ. ευρώ το 2019 (μείωση 99,18%). 

Οι ζημίες μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν στη χρήση 2020 σε 112,324 εκατ. έναντι κερδών 224,234 εκατ. στη χρήση 2019. Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόµενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2020.