«Πλαίσιο»: Η πανδημία αύξησε τον τζίρο

«Πλαίσιο»: Η πανδημία αύξησε τον τζίρο

2' 25" χρόνος ανάγνωσης

Τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης από το 2007 σημείωσαν το 2020 οι πωλήσεις της «Πλαίσιο Computers AEBE», με την εταιρεία, παρά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων για το 30% των εργάσιμων ημερών της περυσινής χρονιάς, να βγαίνει κερδισμένη από την πανδημία. Ο λόγος; Η πολύ μεγάλη αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τόσο από ιδιώτες όσο και από επιχειρήσεις, λόγω της εκτεταμένης εφαρμογής της τηλεργασίας και της τηλεκπαίδευσης, η σταδιακή αύξηση πωλήσεων και στη νέα κατηγορία στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία, αυτή των λευκών συσκευών, και το γεγονός ότι εδώ και χρόνια έχει ανεπτυγμένο κανάλι ηλεκτρονικών πωλήσεων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε χθες η εισηγμένη, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν το 2020 σε 354,6 εκατ. ευρώ, έναντι 317,1 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 11,8%. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,6 εκατ. ευρώ από 3,008 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 20%, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 59,7% και διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ από 1,94 εκατ. ευρώ το 2019. 

«Πλαίσιο»: Η πανδημία αύξησε τον τζίρο-1Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει την ταμειακή της ρευστότητα κατά περίπου 20 εκατ. ευρώ, στα 58 εκατ. ευρώ το 2020. H διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων μέρισμα 0,05 ευρώ/μετοχή.

Η κατηγορία προϊόντων που έτσι κι αλλιώς κυριαρχούσε και τα προηγούμενα χρόνια στις πωλήσεις της «Πλαίσιο», αυτή των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών, ήταν αυτή στην οποία αυξήθηκαν περισσότερο οι πωλήσεις λόγω των ειδικών συνθηκών στον τρόπο εργασίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο περάσαμε τον ελεύθερο χρόνο μας την πρώτη χρονιά της ζωής μας με τον κορωνοϊό. Οι πωλήσεις της κατηγορίας αυτής διαμορφώθηκαν το 2020 σε 160,89 εκατ. ευρώ έναντι 139,14 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 15,6%. Αποτέλεσαν δε το 45,4% των πωλήσεων της «Πλαίσιο» έναντι 43,9% το 2019.

Στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2019 διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις των ειδών γραφείου, στα 102,65 εκατ. ευρώ το 2020 από 102,43 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας οριακή αύξηση 0,2%. Η κατηγορία αποτέλεσε το 2020 το 28,9% των πωλήσεων της εισηγμένης.

Στα 66,61 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις των προϊόντων τηλεφωνίας το 2020 έναντι 65,164 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 1,5%.
Σε ό,τι αφορά τις λευκές συσκευές, κατηγορία στην οποία εισήλθε η «Πλαίσιο» στα τέλη Ιουνίου του 2019 και η οποία πλήττεται περισσότερο από το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων, η εταιρεία φαίνεται να ενισχύει τις πωλήσεις της. Το 2020 οι πωλήσεις στην κατηγορία λευκές συσκευές/λοιπά προϊόντα διαμορφώθηκαν σε 24,48 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 22,12 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις των λευκών συσκευών και 2,35 εκατ. ευρώ τα λοιπά προϊόντα) έναντι 9,93 εκατ. ευρώ το 2019. Η αύξηση που εμφανίζεται εδώ είναι 146,5%, ωστόσο δεν δείχνει την ακριβή εικόνα, καθώς η «Πλαίσιο» δραστηριοποιήθηκε σε αυτή την κατηγορία ουσιαστικά στο δεύτερο εξάμηνο του 2019. Από τη σύγκριση, πάντως, του δεύτερου εξαμήνου του 2019 με το δεύτερο εξάμηνο του 2020 προκύπτει πάλι σημαντική αύξηση πωλήσεων, της τάξης του 80%. Η συνεισφορά των λευκών συσκευών στις συνολικές πωλήσεις της «Πλαίσιο» ήταν 6,2% το 2020.