ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποια τεχνολογία θεωρείται καλύτερη για την «Πτολεμαΐδα 5»

Ποια τεχνολογία θεωρείται καλύτερη για την «Πτολεμαΐδα 5»

Τη μετατροπή της λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης πράσινης ενέργειας προκρίνει ως την πλέον συμφέρουσα το Green Tank, μεταξύ τεσσάρων συνολικά τεχνολογιών που αξιολόγησε με τη συνδρομή της γερμανικής εταιρείας Enervis.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση για το μέλλον της «Πτολεμαΐδας 5» μετά το 2028 και ενώ η ΔΕΗ έχει αποφασίσει τη μετατροπή της σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου πολύ νωρίτερα, το Green Tank προχώρησε στην αξιολόγηση τεσσάρων διαθέσιμων τεχνολογιών τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε χθες διαδικτυακά.

Για κάθε τεχνολογική λύση αναλύθηκε η επίδραση πλήθους παραμέτρων στο σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE), ενώ οι τέσσερις τεχνολογίες αξιολογήθηκαν συγκριτικά και ως προς τη δυνατότητά τους να διατηρήσουν ή να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής:

• Η αντικατάσταση του λιγνίτη από ορυκτό αέριο, λύση που προκρίνει η ΔΕΗ, είναι η πιο φθηνή επιλογή (65 ευρώ/ΜWh) μόνο για σενάρια που συνδυάζουν χαμηλότερες τιμές προμήθειας του καυσίμου από αυτές που προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), χαμηλές τιμές CO2 και αυξημένες ώρες λειτουργίας της τάξης των 6.000 ωρών τον χρόνο. Για πιο υψηλές τιμές καυσίμου, το πιο ρεαλιστικό από τα δύο σενάρια εξέλιξης τιμών CO2 και για λειτουργία 4.000 ωρών τον χρόνο, το σταθμισμένο κόστος λειτουργίας υπερβαίνει τα 120 ευρώ/ΜWh.

• Η καύση βιομάζας είναι οικονομικά ανταγωνιστική (LCOE χαμηλότερο από 80 ευρώ/ΜWh) μόνο για χαμηλά επίπεδα σύγκαυσης, σε συνδυασμό με πολύ χαμηλές τιμές CO2. Για το πιο ρεαλιστικό σενάριο εξέλιξης των τιμών CO2 ή για πλήρη αντικατάσταση λιγνίτη από βιομάζα, το σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τα 100 ευρώ/ΜWh.

• Η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) αποδείχθηκε η πιο ακριβή με σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE), που κυμαίνεται ανάμεσα στα 122 ευρώ/ΜWh και τα 158 ευρώ/ΜWh και μάλιστα για μεγάλο εύρος ποσοστών δέσμευσης και αποθήκευσης του εκλυόμενου CO2, μεταξύ 30% και 90%.

• Η μετατροπή της «Πτολεμαΐδας 5» σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ καθιστά τη λειτουργία της μονάδας εντελώς ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις των τιμών δικαιωμάτων CO2 ή συγκεκριμένων καυσίμων, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν ότι η λύση αυτή είναι ιδιαιτέρως ανταγωνιστική καθώς χαρακτηρίζεται από σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που κυμαίνεται μεταξύ 91 ευρώ/ΜWh και 106 ευρώ/ΜWh, με τις πιο συμφέρουσες τιμές να αντιστοιχούν σε συμμετοχή των φωτοβολταϊκών της τάξης του 70% στο μείγμα της ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ που αποθηκεύεται.