Εθνική Ασφαλιστική: Εγκρίθηκε η συμφωνία πώλησης στο CVC

Εθνική Ασφαλιστική: Εγκρίθηκε η συμφωνία πώλησης στο CVC

2' 40" χρόνος ανάγνωσης

Εως τα τέλη του χρόνου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners, όπως δήλωσε στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς. Η γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε εκτάκτως για αυτό το θέμα, ενέκρινε το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταβίβασης του 90,01% της εταιρείας στο CVC, κλείνοντας, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου, μια εκκρεμότητα της τράπεζας με τις ευρωπαϊκές αρχές που χρονολογείται από το 2013. 

Υπενθυμίζεται ότι το άμεσο έσοδο για την Εθνική Τράπεζα από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφώνεται στα 234 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 125 εκατ. ευρώ που θα καταβληθούν σε πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής και εφόσον δεν διαφοροποιηθούν τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Επιπλέον 120 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σταδιακά έως και το 2026 εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης από την πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων από την τράπεζα. Από τα 120 εκατ. ευρώ, τα τελευταία 30 εκατ. ευρώ δεν θα καταβληθούν σε περίπτωση που το CVC δεν επιτύχει την απόδοση που στοχεύει από την επένδυσή του. 

Ο κ. Μυλωνάς εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία με το CVC θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τράπεζα, μέσω της οποίας θα αυξηθούν σημαντικά οι ασφαλιστικές εργασίες, ενώ αξιόλογα, όπως είπε, θα είναι και τα οφέλη από την υλοποίηση του σχεδίου αναδιοργάνωσης της εταιρείας στην οποία θα προχωρήσει ο νέος μέτοχος. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Εθνική Ασφαλιστική πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 125 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει η Εθνική Τράπεζα. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ υπεραμύνθηκε της διαδικασίας πώλησης, η οποία αποδείχθηκε, όπως υπογράμμισε, «εξαιρετικά σύνθετη». Η πώληση αποτελούσε δέσμευση της ΕΤΕ έναντι των ευρωπαϊκών αρχών και, όπως δήλωσε ο CEO της Εθνικής, η διατήρηση της εκκρεμότητας αυτής περιόριζε μέχρι σήμερα τον βαθμό ελευθερίας της τράπεζας, η οποία δεν μπορούσε να προχωρήσει σε προσθήκη στοιχείων ενεργητικού. Επιπλέον, ενείχε τον κίνδυνο να οδηγήσει σε επιστροφή μέρους του κεφαλαίου που έλαβε η τράπεζα ως κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο των ανακεφαλαιοποιήσεων του 2013 και του 2015. «Είμαστε η μόνη τράπεζα που δεν έχει ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό το πλαίσιο», υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, επισημαίνοντας ότι «η τράπεζα εξάντλησε τα χρονικά περιθώρια για την πώληση της εταιρείας». 

Οι εποπτικές αρχές

Η συναλλαγή θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στη Ρουμανία και, όπως προβλέπεται στο σχέδιο της συμφωνίας, «οι σχετικές εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να χορηγηθούν χωρίς επαχθείς όρους».
Αυτό σημαίνει ότι οι εποπτικές αρχές δεν θα επιβάλλουν π.χ. όρους στο CVC στη δραστηριότητά του ως ασφαλιστικού παρόχου νοσοκομειακών προγραμμάτων από τη μία και στη δραστηριότητά του ως παρόχου υπηρεσιών υγείας. Να σημειωθεί επίσης ότι στη σύμβαση πώλησης περιέχεται ειδικός όρος σε σχέση με το «παλιό χαρτοφυλάκιο υγείας», με βάση τον οποίο η Εθνική Τράπεζα δεσμεύεται να αποζημιώσει το CVC για την επιδείνωση των αποθεματικών. Το ανώτατο όριο αποζημίωσης καλύπτει περίοδο έως και 10 έτη από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αφορά συγκεκριμένες ταμειακές ροές από το παλιό χαρτοφυλάκιο, ενώ προβλέπεται και μηχανισμός κατανομής κινδύνου, βάσει του οποίου το CVC θα συμμετέχει στον κίνδυνο σε ποσοστό 22,5%.