Εργασία: Παραμένει μεγάλο το χάσμα γυναικών – ανδρών

Εργασία: Παραμένει μεγάλο το χάσμα γυναικών – ανδρών

2' 41" χρόνος ανάγνωσης

Αντιμέτωπη με μια σημαντική οικονομική, κοινωνική και πολιτική πρόκληση βρίσκεται η Ελλάδα ενόψει και της προσπάθειας… αποσωλήνωσης της οικονομίας, ένα χρόνο μετά την εξάπλωση της πανδημικής κρίσης του κορωνοϊού: την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, κυρίως στην αγορά εργασίας. Και όπως επισημαίνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, η κρίση ενδέχεται να επιδείνωσε τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, ενώ ακόμη και για τους δείκτες που δεν επηρεάστηκαν αρνητικά, όπως για παράδειγμα το χάσμα απασχόλησης που εντός του 2020 μειώθηκε κυρίως λόγω των μέτρων στήριξης, όταν αυτά σιγά σιγά αποσυρθούν, το άνοιγμα της ψαλίδας θα διευρυνθεί εκ νέου.

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπεζας, η πανδημία βρήκε την Ελλάδα σε μειονεκτική θέση σε σχέση με την ισότητα των δύο φύλων, παρά την πρόοδο που παρατηρείται. 

Ετσι, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η χώρα μας κατατάσσεται στην 98η θέση σε σύνολο 156 χωρών και καλύπτει το 68,9% του έμφυλου χάσματος. Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών εντοπίζονται στον οικονομικό και στον πολιτικό στίβο, ενώ στην εκπαίδευση και στην υγεία σημειώνονται εξαιρετικές επιδόσεις στους σχετικούς δείκτες (99,4% και 96,6%, αντίστοιχα).

Στον τομέα της οικονομίας παρουσιάζεται μέτρια επίδοση (67,2%), κυρίως λόγω των μισθολογικών ανισοτήτων, αλλά και του χαμηλού ποσοστού των γυναικών που κατέχουν θέση ευθύνης (ανώτεροι αξιωματούχοι, διευθυντικά  στελέχη: 38,9%). Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, ηλικίας 25-64 ετών, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών (33,6%, έναντι 30,2%), εντούτοις η αναλογία των γυναικών στα διευθυντικά στελέχη ήταν 28% το 2019, ενώ οι γυναίκες-μέλη διοικητικών συμβουλίων των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη χώρα, κατέλαβαν μόλις το 10,3%. 

Παράλληλα, οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν σημαντικές. Συγκεκριμένα, ο σχετικός δείκτης του ΟΟΣΑ –που ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του διάμεσου μισθού των ανδρών και του διάμεσου μισθού των γυναικών, προς τον διάμεσο μισθό των ανδρών– διαμορφώθηκε το 2018 στην Ελλάδα σε 5,9 μονάδες, έναντι 4,5 μονάδες το 2017. Αλλά και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στους κρίσιμους δείκτες ανεργίας, απασχόλησης και συμμετοχής στην αγορά εργασίας κατά φύλο, η δομική παθογένεια της ελληνικής αγοράς εργασίας ως προς την έμφυλη ανισότητα παραμένει: Η διαφορά του ποσοστού ανεργίας ανδρών και γυναικών ανήλθε, τον Δεκέμβριο 2020, σε 6,7 μονάδες και ήταν η υψηλότερη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας των γυναικών διαμορφώθηκε σε 19,5% τον Δεκέμβριο 2020, ενώ των ανδρών σε 12,8%. Μάλιστα, αν και το χάσμα απασχόλησης των δύο φύλων μειώθηκε το 2020, οι μελετητές εκτιμούν ότι αυτό οφείλεται στα μέτρα στήριξης της απασχόλησης που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και επισημαίνουν πως μετά το πέρας της πανδημικής κρίσης και της σταδιακής κατάργησης των μέτρων στήριξης, θα διευρυνθεί εκ νέου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως δεν απαιτείται απλά η αύξηση της συμμετοχής τους στο εργατικό δυναμικό της χώρας –μια εξέλιξη που έλαβε χώρα σταδιακά τις περασμένες δεκαετίες– αλλά και η ένταξή τους σε θέσεις λειτουργικά και ιεραρχικά ανάλογες των υψηλών δεξιοτήτων και του μορφωτικού τους επιπέδου. Μάλιστα, προτείνεται μεταξύ άλλων η λήψη μιας σειράς μέτρων, όπως περισσότερες επενδύσεις στον τομέα βρεφονηπιακών σταθμών και χώρων φύλαξης παιδιών στις επιχειρήσεις, καθώς και η υλοποίηση αμερόληπτων πρακτικών πρόσληψης και προαγωγών προσωπικού και η εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων, μέσω της δίκαιης σύνδεσης ποιότητας εργασίας και αμοιβής.