ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόσθετες ενισχύσεις για την ανάπτυξη λιγνιτικών περιοχών

Πρόσθετες ενισχύσεις για την ανάπτυξη λιγνιτικών περιοχών

Tα πρώτα καλά νέα από το μέτωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση του σχεδίου δίκαιης μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας ανακοίνωσε χθες, στο συνέδριο του Capital Link, ο συντονιστής της αρμόδιας επιτροπής, Κωστής Μουσουρούλης. Η Ε.Ε., όπως γνωστοποίησε ο κ. Μουσουρούλης, ανακοίνωσε το νέο πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις που θα ισχύσει από την αρχή του 2022 μέχρι το τέλος του 2027, το οποίο περιλαμβάνει ειδική διάταξη που επιτρέπει την παροχή πρόσθετων ποσοτικών κρατικών ενισχύσεων για τις περιοχές μετάβασης, σημαντικά αυξημένων σε σύγκριση με τα ισχύοντα σήμερα, καθώς και σε σχέση με την αρχική πρόταση των υπηρεσιών της Επιτροπής. 

Αύξηση ποσοστών

Ειδικότερα, οι ενισχύσεις αυξάνονται κατά 15%-25% έναντι των ποσοστών που ισχύουν σήμερα, με τα νέα ποσοστά να φθάνουν το 40%-60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 50%-70% για τις μεσαίες και 60%-80% για τις μικρές επιχειρήσεις. Τα ποσοστά ταυτίζονται σχεδόν με τα προτεινόμενα από την ελληνική κυβέρνηση για την προσέλκυση επενδύσεων, που θα αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις μετάβασης και θα εξασφαλίσουν νέες θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Το δεύτερο καλό νέο που ανακοίνωσε ο κ. Μουσουρούλης είναι η έγκριση από την Ε.Ε. της ένταξης και των νησιών στις επιλέξιμες δαπάνες του ταμείου δίκαιης μετάβασης και η έγκριση επίσης αυξημένων ποσοστών ενίσχυσης για τις περιφέρειες του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης. Ουσιαστικά, οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία νέων στρατηγικών επενδύσεων σε όλες τις περιοχές μετάβασης. 

Επιστροφή εδαφών

Σε καλό δρόμο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ για την επιστροφή εδαφών στο Δημόσιο με σκοπό την αξιοποίησή τους για νέες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Το συνολικό κόστος αποκατάστασης των εδαφών που θα επιστρέψει η ΔΕΗ στο Δημόσιο μέσω ενός σχήματος SPV που θα συσταθεί υπολογίζεται σε 242 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ και είναι ισόποσο με την αξία των στρεμμάτων που θα μεταφερθούν στο Δημόσιο. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν θα περάσει από τα Ταμεία της ΔΕΗ. Θα φθάσει απευθείας στους εργολάβους που θα αναλάβουν τα έργα αποκατάστασης, για να μη θεωρηθεί κρατική ενίσχυση. Η ΔΕΗ θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των έργων, από τις μελέτες αποκατάστασης μέχρι τους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις και την παραλαβή των έργων, αλλά οι πληρωμές θα γίνουν απευθείας από το Δημόσιο.