ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το β΄ τρίμηνο στο φως το ενεργητικό των τραπεζών της Ε.Ε.

Το β΄ τρίμηνο στο φως το ενεργητικό των τραπεζών της Ε.Ε.

Tα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών τραπεζών του β΄ τριμήνου τρέχοντος θα αρχίσουν να φέρνουν στο φως τον πραγματικό βαθμό της επιδείνωσης των περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως αναφέρεται σε έκθεση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Fitch Ratings. Μέχρι στιγμής, αυτό έχει αποκρυβεί από το «πάγωμα» στην εξυπηρέτηση δανείων λόγω ιού, αλλά δεδομένου ότι τα περισσότερα μορατόρια έχουν πλέον εκπνεύσει, η εικόνα θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Παρά ταύτα, η Fitch αναμένει ότι οι χρεώσεις από τα καθυστερούμενα δάνεια μετά τα μορατόρια θα εναρμονίζονται με τις βασικές εκτιμήσεις της, που διατύπωσε στις προοπτικές του 2021 για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Η αναστολή αποπληρωμής στις μεγάλες δυτικές οικονομίες αντιστοιχούσε μόλις στο 3,5% των πιστώσεων σε νοικοκυριά και μη χρηματοπιστωτικές μονάδες στα τέλη του 2020, ήτοι ήταν μειωμένη από το 6% του γ΄ τριμήνου και το ρεκόρ του 9%.

Αναφορικά, τώρα, με τις ελληνικές τράπεζες, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι θα υπάρξει μείωση του ποσοστού των δανείων τους σε καθυστέρηση κάτω από το 30% στα τέλη του 2021 από το 36% στα τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον αυτές υλοποιήσουν τις σημαντικές τιτλοποιήσεις στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής». Επιπλέον μέτρα από τις τράπεζες για την κεφαλαιακή ενίσχυσή τους και μια πιθανή παράταση του «Ηρακλής» «θα επιταχύνουν περαιτέρω τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού τα επόμενα δύο χρόνια», όπως επισημαίνει στην έκθεσή του ο διεθνής οίκος αξιολόγησης. «Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες σχεδιάζουν να μειώσουν το ποσοστό των καθυστερούμενων δανείων κάτω από το 10% με τη λήξη του 2022. Παρά τον ώς ένα βαθμό εμπροσθοβαρή σχηματισμό εκτιμήσεων στο α΄ εξάμηνο του 2020, αναμένουμε ότι οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια θα παραμείνουν υψηλές το 2021 (από 1,5% έως 1,7% των συνολικών δανείων) λόγω των προσπαθειών των τραπεζών για επιτάχυνση της εξυγίανσης της ποιότητας του ενεργητικού τους», αναφέρει η Fitch. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, εν κατακλείδι, οι χώρες με υψηλά ποσοστά δανείων σε καθυστέρηση –όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία και η Πορτογαλία– που έκαναν μεγαλύτερη χρήση της αναστολής εξόφλησης (μορατόριουμ) θα έχουν υψηλότερες εισροές νέων δανείων σε καθυστέρηση μετά τη λήξη του καθεστώτος αυτού.