ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασίες αναβάθμισης ακινήτου με έκπτωση έως 6.400 ευρώ στην 3ετία

Εργασίες αναβάθμισης ακινήτου με έκπτωση έως 6.400 ευρώ στην 3ετία

Ενα νέο πρόγραμμα για την επιδότηση εργασιών ενεργειακής, λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα τίθεται από φέτος σε εφαρμογή. Μέσω του προγράμματος, ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξασφαλίσει έκπτωση έως 40% και με ανώτατο όριο τις 6.400 ευρώ από τις δαπάνες εργασίας (όχι την αγορά υλικών), τα οποία θα τα καταβάλει και στη συνέχεια θα του αφαιρεθούν μοιρασμένα σε διάστημα τριών ετών από τον φόρο εισοδήματος. Προϋπόθεση, το ακίνητο να μην έχει επιδοτηθεί με άλλο τρόπο (λ.χ. μέσω του προγράμματος «Εξοικονομώ»).

Το νέο κίνητρο, που έχει ως στόχο να τονώσει την «αγορά» της αναβάθμισης κτιρίων, προβλέφθηκε πριν από δύο χρόνια στον ν. 4646/2019. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 1636Β/21):

• Οσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση έως του 40% των δαπανών εργασίας. Ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης (για την εργασία) είναι οι 16.000 ευρώ, άρα η έκπτωση μπορεί να φθάσει το ανώτατο στις 6.400 ευρώ.

• Οι εργασίες πληρώνονται κανονικά από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια αφαιρούνται σε τρεις ισόποσες δόσεις από τη φορολογία εισοδήματος. Στις επιδοτούμενες εργασίες μπορούν να ενταχθούν αναδρομικά όσες πραγματοποιήθηκαν από 1.1.20. Το πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2022. Τα ποσά των επιλέξιμων δαπανών θα κατατίθενται σε ειδικό κωδικό του Ε1.

• Για να ισχύει η έκπτωση, πρέπει προφανώς να υπάρχουν νόμιμα παραστατικά για τις δαπάνες και εξόφληση με ηλεκτρονικά μέσα (λ.χ. χρεωστική κάρτα). Επίσης, οι επιλέξιμες δαπάνες δεν θα πρέπει να έχουν εκπέσει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τέλος, δεν επιτρέπεται να ενταχθούν εργασίες σε ακίνητα που έχουν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα επιχορήγησης.

• Δικαιούχοι της έκπτωσης είναι μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στο ακίνητο που γίνονται οι εργασίες. Επιπλέον, όσοι έχουν ψιλή κυριότητα, εφόσον το χρησιμοποιούν ως πρώτη ή δεύτερη κατοικία, έδρα ή υποκατάστημα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

• Στην περίπτωση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο, ο διαχειριστής εξοφλεί ηλεκτρονικά τις δαπάνες και αυτές αποπληρώνονται σε καθέναν από τους ιδιοκτήτες ανάλογα με τα χιλιοστά ιδιοκτησίας του.

Οι εργασίες για τις οποίες παρέχεται έκπτωση μπορούν να αφορούν:

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης.

• Αντικατάσταση κουφωμάτων, υαλοπινάκων και εξωτερικών προστατευτικών φύλλων.

• Εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, καθώς και των αναγκαίων υποδομών και στοιχείων, ώστε το κτίριο να καθίσταται πλήρως λειτουργικό.

• Εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

• Εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (με ενεργειακό συμψηφισμό), καθώς και συστημάτων ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

• Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ζεστού νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

• Εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

• Αναβάθμιση φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας.

• Τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης.

• Τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

• Συντήρηση/επισκευή στέγης.

• Επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων.

• Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης.

• Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα.

• Εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

• Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.