ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρά κέρδη 11,8 εκατ. το 2020 για την ΕΥΑΘ

Καθαρά κέρδη 11,8 εκατ. το 2020 για την ΕΥΑΘ

Η υποχώρηση της βιομηχανικής και επαγγελματικής κατανάλωσης λόγω πανδημίας και η μείωση της έκπτωσης συνέπειας της ΔΕΗ από 15% σε 5%, που οδήγησε στην αύξηση του κόστους ενέργειας, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των μεγεθών που εμφάνισε το 2020 η ΕΥΑΘ. Σε σχέση με το 2019, η εταιρεία ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης εμφάνισε μειωμένο κύκλο εργασιών κατά 1,07%, στα 72 εκατ. ευρώ, και προ φόρων κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ (-19%). Το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 12,80%, σε 22,6 εκατ. ευρώ, με την καθαρή κερδοφορία να διαμορφώνεται σε 11,8 εκατ. ευρώ από 14,6 εκατ. ευρώ το 2019. Ωστόσο, ο όμιλος ΕΥΑΘ ενίσχυσε τα ταμειακά διαθέσιμα κατά 8%, σε 82 εκατ. ευρώ, εμφανίζει μηδενικό δανεισμό, ενώ η διοίκηση της εισηγμένης προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,223 ευρώ ανά μετοχή.

«Το 2020 εστιάσαμε στο τρίπτυχο περιβάλλον – κοινωνία – εταιρική διακυβέρνηση, διασφαλίσαμε την ανθεκτικότητα των λειτουργιών μας, τις πολιτικές υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας και δημιουργήσαμε θετικό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία υπό συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Αγις Παπαδόπουλος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ  Ανθιμος Αμανατίδης ανέφερε, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2020, ότι η εισηγμένη υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 70 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνει την αναβάθμιση και επέκταση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Θεσσαλονίκης, με δυνατότητα επεξεργασίας επιπλέον 150.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως. Την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης, με την ΕΥΑΘ να γίνεται ιδιοπαραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, αναπτύσσοντας μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής / θερμικής ενέργειας 5 MW και φωτοβολταϊκό πάρκο 1MW. Ακόμη, τα εν εξελίξει έργα της εταιρείας περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση του συστήματος τηλεμετρίας και τηλε-ελέγχου του δικτύου της, ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόγνωση της λειτουργίας του και διαχείριση των αποθεμάτων, όπως και την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου διοίκησης της εταιρείας, έργο που συνδυάζεται με την επικείμενη ανάπλαση της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η εισηγμένη, όπως σημείωσε ο κ. Αμανατίδης, διαθέτει προς συμβασιοποίηση σειρά έργων. Αυτά περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων «Αίνεια», προϋπολογισμού 7,7 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για την υλοποίηση φωτοβολταϊκού 800 KW, τη λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και εποπτείας αντλιοστασίων αποχέτευσης, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, και την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος εξυπηρέτησης πελατών (4,9 εκατ. ευρώ).

Πέραν των σε εξέλιξη και προς υπογραφή έργων, η ΕΥΑΘ αναζητεί χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντικατάσταση 250.000 συμβατικών από «έξυπνα» υδρόμετρα, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων και μικρο-υδροηλεκτρικών στο δίκτυό της και την κατασκευή νέων δεξαμενών στην Εγκατάσταση Επεξεργασία Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) για την αύξηση της δυναμικότητας αποθήκευσης διυλισμένου και ανεπεξέργαστου νερού.

Η ΕΥΑΘ συμμετέχει στον διαγωνισμό για την κατασκευή του φράγματος Χαβρία στη Χαλκιδική, που αποτελεί έργο ύψους 167 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα 32,6 εκατ. κυβικών μέτρων νερού, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας νερού και την πρώτη φάση του δικτύου ύδρευσης, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στο πρώτο (Κασσάνδρα) και στο δεύτερο (Σιθωνία) «πόδι» της Χαλκιδικής.