ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπροσθοβαρής στρατηγική για την έκδοση κρατικών ομολόγων

Εμπροσθοβαρής στρατηγική για την έκδοση κρατικών ομολόγων

Η εμπροσθοβαρής εκδοτική δραστηριότητα συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα για τη δανειακή στρατηγική του οικονομικού επιτελείου, ενώ στόχος είναι η διασφάλιση του υφιστάμενου «στάτους» των ελληνικών κρατικών χρεογράφων που έχει επιτευχθεί και χάρη στην ισχυρή στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε ο Χρήστος Σταϊκούρας στο υπουργικό συμβούλιο.

Ηδη ένα σημαντικό μέρος των εκδόσεων που έχουν προγραμματιστεί για το σύνολο του 2021, δηλαδή η άντληση συνολικά 12 δισ. ευρώ, έχει ολοκληρωθεί εντός του α΄ τριμήνου, και διαμορφώνεται στο 50% του συνόλου – με την άντληση 6 δισ. ευρώ από έκδοση του 10ετούς και του 30ετούς ομολόγου, ή στο 65% περίπου εάν ληφθούν υπόψη και τα 2 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου με τις συστημικές τράπεζες, στην οποία προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ τον Ιανουάριο. Εντός του τρέχοντος τριμήνου εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα έχει καλύψει τουλάχιστον το 80% του φετινού δανειακού της στόχου (και εάν αυτός δεν αυξηθεί), με άλλη μία έξοδο στις αγορές να θεωρείται βέβαιη, πιθανόν εντός του Μαΐου, ενώ αν καταστεί δυνατόν, έως τον Ιούνιο θα γίνει και δεύτερη έξοδος, καθώς στο δεύτερο μισό του έτους οι προοπτικές σχετικά με τα επιτόκια των ομολόγων θεωρούνται πολύ αβέβαιες. Οι επιλογές για την επόμενη έξοδο αφορούν το «άνοιγμα» της έκδοσης 10ετούς ομολόγου του Ιανουαρίου ή και του πρόσφατου 15ετούς, καθώς και η έκδοση ενός νέου μεσοπρόθεσμου τίτλου, 5ετούς ή 7ετούς διάρκειας. 

Η στήριξη της ΕΚΤ

Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της ΕΚΤ, η οποία μέσω του προγράμματος PEPP έχει ήδη αγοράσει περίπου 23 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα από τον Μάρτιο του 2020 έως σήμερα, υπερκαλύπτοντας τις «εξόδους» του ΟΔΔΗΧ στις αγορές –ενώ αναμένεται να αγοράσει 14 δισ. ευρώ περαιτέρω– στόχος του οικονομικού επιτελείου, όπως αναφέρεται στην παρουσίαση, είναι «η λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για τη διατήρηση της συμπερίληψής τους στην ομάδα των επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων – από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

Τι σημαίνει αυτό; Με δεδομένο ότι το PEPP, άρα και η στήριξη της ΕΚΤ, έχει προγραμματιστεί να τερματιστεί τον Μάρτιο του 2022, με την περίοδο επαναγορών να συνεχίζεται έως και το σύνολο του 2023, η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στα υπόλοιπα προγράμματα στήριξης της ΕΚΤ, στο «κλασικό» QE (και για όσο υπάρξει αυτό), με βάση τους «κανόνες» της κεντρικής τράπεζας, μπορεί να γίνει μόνο εάν α) η Ελλάδα ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα ή β) βρίσκεται σε πρόγραμμα, όπου η ΕΚΤ έχει την επιλογή να δώσει waiver (παρέκκλιση) στους ελληνικούς τίτλους. 

O στόχος πως αναφέρεται στην παρουσίαση, στόχος είναι η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας έως το πρώτο εξάμηνο του 2023. Σε περίπτωση που υλοποιηθεί αυτό το σενάριο, η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη της ΕΚΤ έως τότε, καθώς παρά το γεγονός ότι το PEPP δεν θα υπάρχει πλέον, οι επανεπενδύσεις της ΕΚΤ θα συνεχίζονται. Στην περίπτωση ωστόσο που δεν υλοποιηθεί, τότε η επιλογή είναι μία και συγκεκριμένη και θα πρέπει να εξεταστεί έως το τέλος του 2022. Αυτή δεν είναι άλλη από την ένταξη στην προληπτική πιστωτική γραμμή πανδημίας του ESΜ. Η «γραμμή» θα είναι διαθέσιμη έως και το επόμενο έτος, και καθώς θεωρείται «πρόγραμμα», η ΕΚΤ θα μπορεί να εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο «κανονικό» πρόγραμμα QE.