ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ανεξάρτητη αρχή για ΕΦΚΑ, επικουρικό, επαγγελματική ασφάλιση

Νέα ανεξάρτητη αρχή για ΕΦΚΑ, επικουρικό, επαγγελματική ασφάλιση

Στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας ανεξάρτητης αρχής που θα εποπτεύει διεξοδικά όλα τα Ταμεία του 1ου και του 2ου πυλώνα, ήτοι τον ΕΦΚΑ, το νέο επικουρικό ταμείο που θα δημιουργηθεί για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από το 2022 αλλά και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας. Ενόψει της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ο αρμόδιος υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου εξετάζει τη δημιουργία του νέου αυτού εποπτικού οργάνου, στα πρότυπα αυτού που ισχύει σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Στόχος του νέου φορέα θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η διασφάλιση της προστασίας των μελών και των δικαιούχων των ασφαλιστικών ταμείων και κατά κύριο λόγο του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού, αλλά και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.  

Σύμφωνα βέβαια με τον κ. Τσακλόγλου, ο ισχυρότερος εποπτικός μηχανισμός του νέου επικουρικού θα είναι οι κανόνες διακυβέρνησης, διαφάνειας και ενημέρωσης υπό τους οποίους θα λειτουργεί το Ταμείο. Οπως εξηγεί ο υφυπουργός, ο ασφαλισμένος θα έχει πλήρη ενημέρωση για την πορεία και τα πεπραγμένα των επενδύσεων του Ταμείου του σε καθημερινή βάση. Η διάρθρωση των επενδύσεων και η πορεία των αποδόσεων θα είναι γνωστές σε όλους τους ασφαλισμένους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η αξιολόγηση και η λογοδοσία θα είναι καθημερινή.

Να σημειωθεί ότι σήμερα η εποπτεία της λειτουργίας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αλλά και της διαχείρισης των αποθεματικών του εναπόκειται άμεσα στο υπουργείο Εργασίας και έμμεσα στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οσον αφορά τα επαγγελματικά ταμεία, εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας (Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης) και ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ οι επενδύσεις τους εποπτεύονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οπως επισημαίνει ο κ. Τσακλόγλου, ειδικά για τις επενδύσεις και τις αποδόσεις των αποθεματικών των ταμείων, στην ασφαλιστική ιστορία της χώρας μας, περισσότερο σημαντικός και κρίσιμος κίνδυνος έχει αποδειχθεί αυτός της κακής διακυβέρνησης. Μάλιστα τονίζει πως σε ορισμένες περιπτώσεις τα ασφαλιστικά ταμεία ζημιώθηκαν όχι επειδή επένδυσαν τα αποθεματικά τους στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, αλλά επειδή δεν ακολούθησαν τους κανόνες καλής διακυβέρνησης. «Επειδή η διαχείριση τόσο σημαντικών κεφαλαίων ανατέθηκε σε πρόσωπα και δομές χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία, εμπειρία και υλικοτεχνική υποδομή τέτοια που να εξασφαλίζει σε αυτά τα κεφάλαια τη δέουσα επαρκή επαγγελματική διαχείριση», υπογραμμίζει. Και φέρνει ως παράδειγμα τη λειτουργία των δύο εταιρειών διαχείρισης αποθεματικών των ταμείων, της ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ και της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών, την περίοδο 2003-2020 η απόδοση που πέτυχε η ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ στα κεφάλαια που της εμπιστεύθηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν 113%, ενώ το Μεικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εσωτερικού της ΑΕΔΑΚ την ίδια περίοδο είχε απόδοση 146%. Αν αφαιρέσουμε την επίδραση του πληθωρισμού, οι πραγματικές ετήσιες αποδόσεις τους ήταν 2,9% και 3,7%, αντιστοίχως. 

Ο υφυπουργός επισημαίνει ειδικά την περίπτωση του μεικτού Α/Κ της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών, καθώς το εν λόγω αμοιβαίο επένδυε τα κεφάλαια του ΕΦΚΑ αποκλειστικά σε ελληνικά αξιόγραφα (κυρίως μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κρατικά ομόλογα), στην πιο δύσκολη για την ελληνική οικονομία περίοδο. Στο ίδιο διάστημα, 2003-2020, το ελληνικό Χρηματιστήριο υποχώρησε περισσότερο από 50%, ενώ τα κρατικά ομόλογα «κουρεύτηκαν». Ομως, σε μακροπρόθεσμη βάση, μέσω της επαγγελματικής διαχείρισης επιτεύχθηκαν θετικές και υψηλές αποδόσεις.