ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ και αύξηση κύκλου εργασιών εμφάνισε η Byte

Κέρδη 1,7 εκατ. ευρώ και αύξηση κύκλου εργασιών εμφάνισε η Byte

Αυξημένο κύκλο εργασιών κατά 6,5%, στα 31,7 εκατ. ευρώ, εμφάνισε ο όμιλος Byte Computer κατά τη χρήση του 2020 έναντι του 2019. Ο όμιλος πληροφορικής ενίσχυσε τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε 3,4 εκατ. ευρώ, από 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία μετά από φόρους διαμορφώνεται σε 1,7 εκατ. ευρώ, από 600.000 ευρώ. Επίσης η εισηγμένη, σε επίπεδο ομίλου, εμφανίζει εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, από 2,1 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα να τοποθετούνται σε 9,3 εκατ. ευρώ, από 5,2 εκατ. ευρώ το 2019.

Κατά τη χρήση του 2020 η Byte ανέλαβε, είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξία, την υλοποίηση σειράς συμβάσεων αξίας αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Ξεχωρίζει το έργο της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ που ανέλαβε για λογαριασμό της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας από κοινού με τον ΟΤΕ –συμμετέχει με 18% στην κοινοπραξία– με αντικείμενο την αναβάθμιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Επίσης, το 2020 η εισηγμένη ολοκλήρωσε, ως μέλος κοινοπραξίας, την άυλη συνταγογράφηση φαρμάκων (ο πολίτης λαμβάνει τα στοιχεία της συνταγογραφούμενης συνταγής στο κινητό ή σε e-mail), όπως και το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, το 2021 η Byte αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφόρο πορεία του 2020, προσβλέποντας στην ανάληψη νέων μεγάλων έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Κατά τη φετινή χρονιά αναμένεται η συνεισφορά του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον κύκλο εργασιών της εταιρείας να είναι μεγαλύτερη, με την Byte να έχει υπογράψει από τις αρχές του έτους σειρά συμβάσεων για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων, της ΔΕΗ, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ΔΕΔΔΗΕ. 

Διαθέτει ακόμη προς συμβασιοποίηση έργα άνω των 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, που είναι σε κοινοπραξία με τον όμιλο ΟΤΕ, περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας για το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ.