ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ από τη Eurobank

Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ από τη Eurobank

Στην έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωράει –εκτός απροόπτου– αύριο Μεγάλη Τετάρτη η Eurobank, αξιοποιώντας το θετικό κλίμα που δημιουργείται μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από την S&P και την επιτυχή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. 

Το ομόλογο θα είναι της κατηγορίας senior prefered, διάρκειας έξι ετών και με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην πενταετία, και αποσκοπεί στη διεύρυνση των πηγών ρευστότητας μέσω πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων. Οι τίτλοι αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από τη Moody’s, B από την S&P και CCC από τη Fitch, ενώ σύμβουλοι έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, BofA και BNP.

Οι εκδόσεις ομολόγων δρομολογούνται ενόψει της υποχρέωσης που έχουν επιβάλει οι εποπτικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης MREL (Minimum Required Eligible Liabilities) για τη διεύρυνση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής βάσης. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Euro Medium Term Notes (EMTN), που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας στο πλαίσιο των δεσμεύσεων του MREL, προβλέπει εκδόσεις ύψους 1 δισ. ευρώ εντός του 2021 –εκ των οποίων τα μισά στο α΄ εξάμηνο του έτους– καθώς και ανάλογου ύψους εκδόσεις εντός του 2022. Να σημειωθεί ότι η Eurobank σημείωσε στα τέλη του 2020 αύξηση των καταθέσεών της κατά 2,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019 και βελτίωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις στο 79,1%, από 83,2% το 2019.

Οσον αφορά την κεφαλαιακή βάση της, η Eurobank διαθέτει ήδη ομόλογο Tier II ύψους 950 εκατ. ευρώ (σε αντικατάσταση των προνομιούχων μετοχών), που φέρει επιτόκιο 6,4%. Οπως επισήμανε η διοίκηση του ομίλου κατά την παρουσίαση στους επενδυτές των ετήσιων αποτελεσμάτων, η τράπεζα έχει δυνατότητα άντλησης επιπλέον 200 εκατ. ευρώ με τη μορφή Tier II καθώς και έκδοσης κεφαλαίων Tier I (AT1) έως και 800 εκατ. ευρώ. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκαν στο 13,9% και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) στο 16,3%, και η πρόβλεψη είναι ότι θα διατηρηθεί στο 16% στο τέλος του 2021 και στο 16,6% στα τέλη του 2022.  Το επιχειρησιακό σχέδιο της διοίκησης προβλέπει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από 9% έως και τα τέλη του 2021, μέσω της νέας τιτλοποίησης ύψους 3,3 δισ. ευρώ με την ονομασία Mexico που προγραμματίζει για την τρέχουσα χρονιά. Η τιτλοποίηση θα ενταχθεί στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής 2» και η ζημία της τιτλοποίησης θα καλυφθεί από την κερδοφορία χωρίς να απαιτείται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με τη νέα τιτλοποίηση η Eurobank θα είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που θα επιτύχει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) εντός του 2021, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμήσεων για την επίπτωση της πανδημίας, ενώ ο δείκτης εκτιμάται ότι θα μειωθεί περαιτέρω στο 6% το 2022, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να σημειωθεί ότι στο τέλος του 2020 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 5,7 δισ. ευρώ και με βάση τον σχεδιασμό θα μειωθούν περαιτέρω στα 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 και στα 2,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022. 

Η τιτλοποίηση Mexico σε συνδυασμό με μια πρόσθετη συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων δανείων ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου, που σχεδιάζεται για τα τέλη του έτους, θα επιτρέψουν στη Eurobank να μειώσει τον πιστωτικό κίνδυνο, απελευθερώνοντας προβλέψεις και ενισχύοντας την κερδοφορία της. Η τράπεζα στοχεύει σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10% το 2022 και στη διανομή μερίσματος το 2023.